Skip to content

Aqilion stärker sitt operationella team inom preklinisk utveckling

Aqilion meddelar idag att bolaget har rekryterat Anneli Hällgren som ansvarig för preklinisk utveckling, inklusive klinik-förberedande säkerhetsstudier. Anneli är sedan 10 år verksam som konsult inom preklinisk läkemedelsutveckling och kommer nu att ingå i Aqilions team på deltid.

Anneli Hällgren har en doktorsexamen i fysiologi vid Uppsala universitet och mer än 20 års erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt inom olika indikationer och sjukdomsområden inklusive inflammatoriska och autoimmuna tillstånd. Hon började sin yrkesbana i rollen som säkerhetsfarmakolog och preklinisk projektledare på AstraZeneca och har därefter haft flera ledande positioner i bland annat KaroBio, Biolipox och Melacure Therapeutics. Anneli har även ingått i ledningen av ett större EU-finansierat plattformsprojekt och varit med och startat nya bioteknikbolag.

Jag är övertygad om att Anneli Hällgrens kompetens är mycket värdefull för Aqilions fortsatta förberedelser inför kliniska studier i bolagets fas-1 redo anti-inflammatoriska program Regulus samt den fortsatta prekliniska utvecklingen i Alnitak-programmet. Mina medarbetare och jag är oerhört glada över att nu få arbeta tillsammans med Anneli och ta del av hennes driv och erfarenhet i vårt operativa team, säger Sarah Fredriksson, vd för Aqilion.

Aqilion fokuserar på behandlingar av inflammatoriska sjukdomar och bolagets pipeline uppdaterades i slutet av 2021. I december förvärvade Aqilion Regulus-programmet (AQ280) som drivs i egen regi. Aqilion kommer initialt att utveckla AQ280 som en potentiell behandling för eosinofil esofagit (EoE), en inflammatorisk sjukdom i matstrupen. Målsättningen är att starta en Fas 1 säkerhetsstudie med AQ280 i friska frivilliga under 2022 och därefter en Fas 2a-studie i patienter. Alnitak-programmet har utvidgats och resurser investeras också i ett projekt som särskilt fokuserar på substanser med potential att behandla inflammatoriska tillstånd i centrala nervsystemet (CNS). Läs gärna mer om Aqilion och vår pipeline på hemsidan.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com