Skip to content

Ledningsgrupp

aqilion-sarah-people

Sarah Fredriksson

Verkställande direktör

I nuvarande befattning sedan 2017.

Utbildning: Doktorsexamen i biokemi 1999 och civilingenjörsexamen i kemi 1993 vid Lunds Tekniska Högskola.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Sarah Fredriksson grundade Genovis AB och under hennes tid som vd under mer än 15 år utvecklades och lanserades Genovis produktkoncept och bolaget noterades på First North, Nasdaq OMX Nordic. Sarah Fredriksson har mångårig erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknik både från akademin och näringslivet. Hon har sedan flera år tillbaka verkat som entreprenör, vd och styrelseledamot i onoterade och noterade life science-bolag som Genovis AB (publ), Edvince AB, Geccodots AB, Respiratorius AB (publ) samt i Lunds universitets styrelse och i branschorganisationen SwedenBIO AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i styrelsen för Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Född: 1968

Innehav: 33 030 aktier* och 68 602 teckningsoptioner**.

Gustaf Albèrt

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Utbildning: Civilekonom och Master Master of Science in International Accounting and Auditing från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Gustaf Albèrt har många års erfarenhet av arbete som CFO i noterad och onoterad miljö och har arbetat som revisor på Deloitte och Arthur Andersson. Han har också erfarenhet av läkemedelsutveckling, kapitalanskaffning och att ta bolag till reglerad marknad.

Född: 1968

Innehav: 24 010 teckningsoptioner**.

aqilion-fredrik-people

Fredrik Lindgren

Vice President Chief Business Officer

I nuvarande befattning sedan 2018.

Utbildning: Doktorsexamen i kemi 1994 och kandidatexamen i kemi 1989 från Umeå universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Fredrik Lindgren har en bakgrund inom läkemedelsindustrin med erfarenhet från nyckelpositioner inom bland annat affärsutvecklingsprocesser på AstraZeneca och LEO Pharma. Senast hade han befattningen som Senior Director, Head of Global Business Development, på LEO Pharma.

Andra pågående uppdrag:

Född: 1967

Innehav: 26 000 aktier* och 24 100 teckningsoptioner**.

aqilion-johan-people

Johan Lund

Vice President Chief Scientific Officer

I nuvarande befattning sedan mars 2021.

Utbildning: Med. Dr. 1986 Karolinska Institutet, Post-doktorala studier 1987-1989 UT Southwestern Medical Center, Texas, Docent 1990 Karolinska Institutet, Professor 1996 Universitetet i Bergen.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Dr. Johan Lund har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom forskning och utveckling av läkemedel. Han är vd och grundare av KyNexis Medicine Development AB och grundare av MBS Pharma AB. Senast har han varit Vice President Translational R&D vid Celgene i Cambridge, Massachusetts, USA, med ansvar för tidig forskning och utveckling inom inflammation och immunologi. Tidigare befattningar inkluderar Chief Scientific Officer, Immunoscience Research Unit på Pfizer, Cambridge, MA, samt 14 år på AstraZeneca i ledande befattningar i Sverige och Storbritannien som Vice President CNS & Pain Innovative Medicines Science och Vice President Respiratory and Inflammation Research. Tidigare styrelseordförande i AQILION AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i NEOGAP Therapeutics AB och styrelseledamot i Olink Proteomics AB, Pelago AB, Neuventis Therapeutics AB och MBS Pharma AB.

Född: 1957

Innehav: 41 160* och 21 011 teckningsoptioner**.

Innehav uppdaterat per 31 december 2023.
*Eget eller närstående eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget.
** Aqilion AB (publ) Teckningsoptionsprogram serie 2023/2027-A.