Skip to content

Ledningsgrupp

Sarah Fredriksson

Sarah Fredriksson

Verkställande direktör

I nuvarande befattning sedan 2017.

Utbildning: Doktorsexamen i biokemi 1999 och civilingenjörsexamen i kemi 1993 vid Lunds Tekniska Högskola.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Sarah Fredriksson grundade Genovis AB och under hennes tid som vd under mer än 15 år utvecklades och lanserades Genovis produktkoncept och bolaget noterades på First North, Nasdaq OMX Nordic. Sarah Fredriksson har mångårig erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknik både från akademin och näringslivet. Hon har sedan flera år tillbaka verkat som entreprenör, vd och styrelseledamot i onoterade och noterade life science-bolag som Genovis AB (publ), Edvince AB, Geccodots AB, Respiratorius AB (publ) samt i Lunds universitets styrelse och i branschorganisationen SwedenBIO AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i styrelsen för Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Född: 1968

Innehav: 30 520 aktier.

Carina Eldh

Carina Eldh

Chief Controlling Officer

I nuvarande befattning sedan 2019, anställd sedan 2011.

Utbildning: Gymnasieekonom 1989, diplomerad redovisningsekonom 1999, certifierad controller 2021.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Carina Eldh har mer än 20 års erfarenhet från redovisnings-, revisions- och beskattningsfrågor och har tidigare haft befattningar på KPMG och andra revisions- och rådgivningsföretag, Skatteverket och Öresundskraft.

Andra pågående uppdrag: Inga

Född: 1970

Innehav: 8 600 aktier.

Anneli Hällgren

Anneli Hällgren

Senior Director, Preclinical Development

I nuvarande befattning sedan 2022.

Utbildning: Apotekare och doktorsexamen i fysiologi vid Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anneli Hällgren har mer än 25 års erfarenhet från forsknings- och utvecklingsprojekt inom olika indikationer och sjukdomsområden med fokus på dokumentation inför kliniska studier och ansökan om marknadsgodkännande. Hon började sin yrkesbana i rollen som säkerhetsfarmakolog och preklinisk projektledare på AstraZeneca och har därefter haft flera ledande positioner i bland annat KaroBio, Biolipox och Melacure Therapeutics. Den senaste tiden har hon arbetat som konsult inom preklinisk läkemedelsutveckling.

Andra pågående uppdrag: Inga

Född: 1965

Innehav: 4 800 aktier via bolag.

Martin Johansson

Martin Johansson

Senior Director, Medicinal Chemistry

I nuvarande befattning sedan 2019.

Utbildning: Doktorsexamen i organisk kemi 2002, docent i organisk kemi och masterexamen 1997 i kemiteknik vid Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Martin Johansson har varit engagerad i Aqilion sedan 2012 i rollen som projektledare för det tidigare projektbolaget Glactone Pharma AB. Han har 20 års erfarenhet av läkemedelskemi och preklinisk läkemedelsforskning och utveckling. Tidigare har han haft rollen som Chief Scientific Officer på Respiratorius AB och Senior Research Scientist på AstraZeneca, Discovery R&D.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Selcis Biopharma AB.

Född: 1971

Innehav: 19 000 aktier.

Fredrik Lindgren

Fredrik Lindgren

Vice President, Chief Business Officer

I nuvarande befattning sedan 2018.

Utbildning: Doktorsexamen i kemi 1994 och kandidatexamen i kemi 1989 från Umeå universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Fredrik Lindgren har en bakgrund inom läkemedelsindustrin med erfarenhet från nyckelpositioner inom bland annat affärsutvecklingsprocesser på AstraZeneca och LEO Pharma. Senast hade han befattningen som Senior Director, Head of Global Business Development, på LEO Pharma.

Andra pågående uppdrag: Inga

Född: 1967

Innehav: 24 000 aktier.

Johan Lund

Vice President, Chief Scientific Officer

I nuvarande befattning sedan mars 2021.

Utbildning: Med. Dr. 1986 Karolinska Institutet, Post-doktorala studier 1987-1989 UT Southwestern Medical Center, Texas, Docent 1990 Karolinska Institutet, Professor 1996 Universitetet i Bergen.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Dr. Johan Lund har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom forskning och utveckling av läkemedel. Han är vd och grundare av KyNexis Medicine Development AB och grundare av MBS Pharma AB. Senast har han varit Vice President Translational R&D vid Celgene i Cambridge, Massachusetts, USA, med ansvar för tidig forskning och utveckling inom inflammation och immunologi. Tidigare befattningar inkluderar Chief Scientific Officer, Immunoscience Research Unit på Pfizer, Cambridge, MA, samt 14 år på AstraZeneca i ledande befattningar i Sverige och Storbritannien som Vice President CNS & Pain Innovative Medicines Science och Vice President Respiratory and Inflammation Research. Tidigare styrelseordförande i AQILION AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Olink Proteomics AB, Genagon Therapeutics AB, NEOGAP Therapeutics AB, Pelago AB, KyNexis Medicine Development AB, MBS Pharma AB och LIDDS AB.

Född: 1957

Innehav: 38 160 aktier via bolag.

Anneli Tinnerholm

DIRECTOR, CLINICAL OPERATIONS

I nuvarande befattning sedan 2022.

Utbildning: Bachelor of Medical Science in Medical Biology vid Linköpings universitet och studier i klinisk läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anneli Tinnerholm har mer än 10 års erfarenhet från kliniska studier som Clinical Research Associate och Clinical Trial Project Manager. Hon har haft operativa roller i CRO-bolagen NORMA och LINK Medical, följt av roll som rådgivande klinisk projektledare på SDS Life Science, inriktat på mindre läkemedels- och biotechföretag. Annelis kompetens inom klinisk verksamhet omfattar utvecklingen från första gången ett läkemedel prövas i människa (FIH, first in humans) till kliniska studier i Fas I – IV, inom olika indikationer och sjukdomsområden.

Andra pågående uppdrag: –

Född: 1986

Innehav: 3 700 aktier.

Jan Törnell

Jan Törnell

Vice President, Chief Medical Scientist

I nuvarande befattning sedan 2018.

Utbildning: Läkarexamen 1985 vid Göteborgs universitet, doktorsexamen i fysiologi 1990 vid Medicinska Fakulteten, Göteborg och docent i fysiologi 1992.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Jan Törnell har sedan 2012 varit engagerad i Aqilion/PULS via styrelseuppdrag i portföljbolag, projektledare/vd och som innovatör. Han har även mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin internationellt. Han har tidigare haft rollen som Global Vice President Strategy, Oncology & Infection samt Global VP Translational Science på AstraZeneca och varit professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Andra pågående uppdrag: Ordförande i Glactone Pharma AB, LIDDS AB (publ) och Innoext AB; styrelseledamot i Diaprost AB och Abliva AB (publ).

Född: 1960

Innehav: 6 292 aktier.

Torgeir Vaage

Torgeir Vaage

Vice President, Chief Financial Officer

I nuvarande befattning sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom från Norges Handelshögskola och doktorsexamen i företagsekonomi från University of California, Berkeley, USA.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Torgeir Vaage har mer än 20 års sammanlagd erfarenhet från life-science industrin och den finansiella sektorn. Under de senaste åren har han arbetat i Danmark och Norge som CFO och CEO i flera mindre bioteknikbolag med fokus på läkemedel. Dessförinnan har han varit senior analytiker och partner i ABG Sundal Collier, senior kapitalanalytiker i Handelsbanken och managementkonsult på AT Kearney i Oslo.

Andra pågående uppdrag: CFO i Initiator Pharma och Acesion Pharma.

Född: 1964

Innehav: 26 500 aktier via bolag.