Skip to content

Medarbetare

aqilion-carina-people

Carina Eldh

Chief Controlling Officer

I nuvarande befattning sedan 2019, anställd sedan 2011.

Utbildning: Gymnasieekonom 1989, diplomerad redovisningsekonom 1999, certifierad controller 2021.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Carina Eldh har mer än 20 års erfarenhet från redovisnings-, revisions- och beskattningsfrågor och har tidigare haft befattningar på KPMG och andra revisions- och rådgivningsföretag, Skatteverket och Öresundskraft.

Andra pågående uppdrag:

Född: 1970

Innehav: 9 900 aktier* och 20 000 teckningsoptioner**.

René Egebro

Senior Director of CMC (Chemical, Manufacturing & Control)

I nuvarande befattning sedan 2023.

Utbildning: M.Sc. i farmaci från fakulteten för farmaceutiska vetenskaper, Köpenhamns universitet 2000.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: René Egebro har mer än 23 års erfarenhet av ledande befattningar inom Chemical. Manufacturing & Control från preklinisk utveckling till sen klinisk utveckling. René har bred erfarenhet som Senior Director och CMC-outsourcingchef och har ansvarat för utveckling, tillverkning, formulering och analys av cGMP-läkemedelssubstanser och läkemedelsprodukter från tidig till sen fas på internationella CMO:er René har haft befattningar på Novo Nordisk, Lundbeck, NeuroSearch samt flera små bioteknikföretag där han har lett CMC-utvecklingen, säkerställt framsteg och övervakning av flera utvecklingsprogram, gett strategisk rådgivning om CMC-utveckling och representerat företaget inför FDA och andra tillsynsmyndigheter.

Andra pågående uppdrag: –

Född: 1974

Innehav: –

aqilion-malin-people

Malin Hultqvist Hopkins

SENIOR DIRECTOR BIOLOGY DISCOVERY

I nuvarande befattning sedan 2022.

Utbildning: Master of Medicine in Pharmaceutical Bioscience vid Göteborgs universitet och PhD in Medical Inflammation Research vid Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Malin Hultqvist Hopkins har mer än 15 års erfarenhet från R&D och tidig läkemedelsforskning. Hon har haft ett flertal operativa roller på Redoxis AB, bland annat som Project Leader Drug Discovery, Director of CRO Studies och är sedan 2016 bolagets vd. Redoxis erbjuder prekliniska tjänster. Malin har gedigen erfarenhet inom immunologi och prekliniska modeller inom inflammation och autoimmunitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Redoxis AB och ProNoxis AB.

Född: 1979

Innehav: 7 950 aktier*.

Wayne Russell

SENIOR DIRECTOR TRANSLATIONAL BIOLOGY AND INNOVATION

I nuvarande befattning sedan 2023.

Utbildning: Ph.D. in Biokemi/Immunology 1998 från Imperial College, London.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Wayne Russell har mer än 18 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, som täcker alla aspekter av FoU-pipelinen från målidentifiering till klinisk utveckling och extern innovationsutvärdering. Han har haft befattningar på AstraZeneca, LEO Pharma och Zealand Pharma och arbetat inom dermatologi, gastrointestinala och metabola, inflammations- och andningsterapiområden. På senare tid har Wayne på Innovationskontoret vid Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag:

Född: 1972

Innehav: 21 011 teckningsoptioner**.

Anna-Mia Åkerblom

SENIOR DIRECTOR QUALITY ASSURANCE

I nuvarande befattning sedan 2023.

Utbildning: Master of Medical Science in Medical Biology vid Linköping University och studier i klinisk läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anna-Mia har mer än 10 års erfarenhet inom kvalitetsområdet. Hon började sin karriär på ett litet läkemedelsföretag som kvalitetschef och kom senare med i Swedish Clinical Team på det globala läkemedelsföretaget Novo Nordisk. Under sina år på Novo Nordisk fick hon en bred erfarenhet inom klinisk verksamhet med fokus på kliniska fas III-prövningar inom flera indikationer och terapiområden. Hon har tidigare haft tjänsten som projektledare på Neurologiska samordningsrådet, Västra Götalandsregionen.

Andra aktuella uppdrag: –

Född: 1984

Innehav: 21 011 teckningsoptioner**.

Innehav uppdaterade per 31 december 2023.
*Eget eller närstående eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget.
** Aqilion AB (publ) Teckningsoptionsprogram serie 2023/2027-A.