Skip to content

Aqilion fokuserar på behandlingar av inflammatoriska sjukdomar och uppdaterar bolagets pipeline

AQILION AB (publ) har beslutat att utvidga Alnitak-programmet genom att investera resurser i ett projekt som särskilt fokuserar på substanser med potential att behandla inflammatoriska tillstånd i centrala nervsystemet (CNS). För att prioritera projekten i bolagets pipeline och bäst utnyttja bolagets spetskompetens väljer Aqilion samtidigt att stänga onkologiprojektet Alhena och fokusera på läkemedelstargets med stor potential inom inflammatoriska sjukdomar.

Målet med Alnitak-programmet är att utveckla ett oralt läkemedel som specifikt binder till och hämmar målproteinet TAK1. Det har visat sig att TAK1 (MAP3K7) fungerar som en huvudregulator för inflammatorisk signalering. Aqilion har identifierat mycket potenta TAK1-hämmande substanser genom avancerad strukturbaserad molekylär design. Publika och interna data tyder på att dessa substanser är bland de mest potenta TAK1-hämmarna som är kända och som har läkemedelslika egenskaper. Alnitak-programmet utökas nu med ett projekt som har som mål att ta fram nya substanser med egenskaper som lämpar sig för behandling av inflammatoriska tillstånd i det centrala nervsystemet.

För att säkerställa att resurserna prioriteras till de projekt som bedöms har störst potential samt för att ytterligare fokusera verksamheten på inflammatoriska sjukdomstillstånd har Aqilion beslutat att stänga Alhena, ett tidigt forskningsprojekt inom onkologi.

– Jag är stolt över att utvecklingen i Alnitak-programmet gett så bra resultat och det är glädjande att de positiva resultaten redan uppmärksammats externt. Det finns ett stort behov av nya behandlingar av inflammatoriska sjukdomar, vilket har bidragit till vårt strategiska beslut att säkerställa att vi tar till vara Alnitak-programmets potential även inom CNS. Vi är ett mindre biotech-bolag som måste prioritera våra resurser och då är det ett naturligt steg att stänga ned Alhena-projektet som vi inte har utvecklat lika långt som de övriga projekten, och som dessutom ligger utanför vårt numera primära fokusområde inflammatoriska sjukdomar, säger Sarah Fredriksson, vd på Aqilion.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com