Skip to content

Whistleblowing/Visselblåsning

Whistleblowing in English

Aqilion’s code of conduct is based on respect for the value of every individual, as well as open dialogue and honesty in all context. Therefore, it is important to offer a possibility to any irregularities. Here, you can find out more about our whistleblower service.

Visselblåsning på svenska

Aqilions uppförandekod bygger på respekt för varje människas värde samt en öppen dialog och ärlighet i alla sammanhang. Därför är det viktigt att det finns möjlighet att rapportera eventuella missförhållanden. Här kan du få veta mer om vår visselblåsartjänst.