Skip to content

Styrelse

Johan Lund

Johan Lund

Ordförande sedan 2018

Utbildning: Med. Dr. 1986 Karolinska Institutet, Post-doktorala studier 1987-1989 UT Southwestern Medical Center, Texas, Docent 1990 Karolinska Institutet, Professor 1996 Universitetet i Bergen.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Dr. Johan Lund har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom forskning och utveckling av läkemedel. Han är vd och grundare av KyNexis Medicine Development AB och grundare av MBS Pharma AB. Senast har han varit Vice President Translational R&D vid Celgene, i Cambridge, Massachusetts, USA, med ansvar för tidig forskning och utveckling inom inflammation och immunologi. Tidigare befattningar inkluderar Chief Scientific Officer, Immunoscience Research Unit på Pfizer, Cambridge, MA, samt 14 år på AstraZeneca i ledande befattningar i Sverige och Storbritannien som Vice President CNS & Pain Innovative Medicines Science och Vice President Respiratory and Inflammation Research. Sedan 1 mars 2021 Vice President, Chief Scientific Officer, AQILION AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Olink Proteomics AB, Genagon Therapeutics AB, NEOGAP Therapeutics AB, Pelago AB, KyNexis Medicine Development AB och MBS Pharma AB.

Född: 1957

Innehav:

Roland Andersson

Roland Andersson

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Läkarexamen 1981 vid Lunds universitet, Specialistkompetens i allmän kirurgi 1987, Professor i kirurgi 2000, medicinska fakulteten, vid Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Professor Anderssons kliniska arbete och forskning är fokuserat på maligniteter i bukspottkörteln, levern och gallvägarna. Han leder också en translationell forskargrupp med inriktning på utveckling av nya biomarkörpaneler för diagnostik, prognos, bedömningar, behandlingsval och resultat samt på att öka kunskapen om sjukdomen i sig. Han har publicerat cirka 500 originalartiklar, granskat artiklar och bokkapitel samt varit handledare för 30 doktorander. Han har också ett omfattande internationellt nätverk ochhar i rollen som entreprenör grundat sex bolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Reccan Diagnostics AB, Nordic Biotechnology AB och styrelseledamot i Lumito AB.

Född: 1955

Innehav: 6 434 aktier.

Marie Lidgard

Marie Lidgard

Styrelseledamot sedan 2014, Ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2020

Utbildning: Jur.kand. Tingsmeritering Stockholms Tingsrätt.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Marie Lidgard har mer än 30 års erfarenhet från finanssektorn, bland annat som vd för Fondbolagens Förening. Under de senaste åren har hon varit aktiv som investerare och grundare av flera nya bolag och sitter idag i styrelsen för ett flertal bolag.

Andra pågående uppdrag: Senior partner på Lavindia AB. Ordförande i Fundrella AB. Styrelseledamot i Von Euler och Partners Kapitalförvaltning AB, Hypoteket Fondförvaltning AB, KONSTAB Film och teater AB, Dreams Securities AB, MoM Lidgard AB samt Lavindia AB.

Född: 1956

Innehav: 21 715 aktier via bolag.

Martin Olovsson

Martin Olovsson

Styrelseledamot sedan 2019, Ordförande i Ersättningsutskottet sedan 2020

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet 1992.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Martin Olovsson är vd för OnDosis, ett medicin-/hälsoteknikbolag vilket han medgrundade 2017. Martin har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin, med ansvar för portfölj- och produktstrategier, livscykelhantering, samverkan mellan FoU & marknad och kommer¬sialisering. Martin har bred erfarenhet från in- och ut licensieringar av såväl läkemedel som teknolo¬gier. Under åren 1992-2017 hade han ett flertal internationella ledande befattningar inom AstraZeneca, bland annat som vd för bolagets nordiska/baltiska marknadsbolag samt Vice President för affärsområdet ”Inhaled Respiratory”.

Andra pågående uppdrag: Vd för OnDosis AB. Styrelseledamot i WntResearch AB och IP Enabler AB.

Född: 1967

Innehav: 1 500 aktier.

Gunilla Savring

Gunilla Savring

Styrelseledamot sedan 2021, Ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2021

Utbildning: Executive MBA, EFL (Executive Foundation Lund) samt utbildning inom marknadsföring och kommunikation från Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Gunilla Savring har många års erfarenhet av företagsledning och investor relations, i utvecklings- och tillväxtbolag inom data-, medicin- och kemiteknik så som Axis Communications, Precise Biometrics och Clinical Laserthermia Systems. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete i flera noterade bolag.

Andra pågående uppdrag: Vd och seniorkonsult i eget bolag. Styrelseledamot i aXichem AB och Incendia AB.

Född: 1962

Innehav:

Andreas Segerros

Andreas Segerros

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom bioteknik och biomaterial vid KTH 1984, MBA vid Uppsala universitet 1992.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Andreas Segerros har tillbringat större delen av sin karriär i globala läkemedelsbolag. Han har mångårig erfarenhet från ledande internationella befattningar på Pharmacia Corporation, Pharmacia & Upjohn och Ferring inom forskning & utveckling, marknadsföring och affärsutveckling i USA, Europa och Japan. Han har också erfarenhet som riskkapitalist från sin tid som venture partner och partner på Sunstone Capital och han har gjort många investeringar i framgångsrika tillväxtbolag inom life science-sektorn.

Andra pågående uppdrag: Verksam som en av grundarna av Eir Ventures Partners AB. Styrelseordförande i Oncorena AB och Oncorena Holding AB, ledamot i Eir Ventures Partners AB och Merigen AB.

Född: 1960

Innehav: