Skip to content

Styrelse

aqilion-bertil-lindmark-people

Bertil Lindmark

Styrelseordförande sedan 2022, LEDAMOT I ERSÄTTNINGSUTSKOTTET SEDAN 2022

Utbildning: Med. Dr. 1986 vid Lunds universitet, Ph.D. 1991 vid Lunds universitet, Professor 2019 vid Göteborgs universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Professor Bertil Lindmark har en lång och framgångsrik karriär inom biofarma i ledande globala befattningar på AstraZeneca och Almirall samt i flera bioteknikbolag. Hans fokus på andningsorganen, immunologi och cancer har bidragit till globala godkännanden av läkemedel och framgångsrika produktlanseringar. Han har också varit involverad i ett flertal börsintroduktioner, större kapitalanskaffningar och förvärv.

Andra pågående uppdrag: Medicinsk chef (CMO) på Galecto Inc., styrelseledamot i ALK-Abelló A/S och styrelseledamot i Cellevate.

Född: 1955

Innehav: 23 688 aktier* och 24 010 teckningsoptioner**.

roland-andersson-web

Roland Andersson

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Läkarexamen 1981 vid Lunds universitet, Specialistkompetens i allmän kirurgi 1987, Professor i kirurgi 2000, medicinska fakulteten, vid Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Professor Anderssons kliniska arbete och forskning är fokuserat på maligniteter i bukspottkörteln, levern och gallvägarna. Han leder också en translationell forskargrupp med inriktning på utveckling av nya biomarkörpaneler för diagnostik, prognos, bedömningar, behandlingsval och resultat samt på att öka kunskapen om sjukdomen i sig. Han har publicerat cirka 600 originalartiklar, granskat artiklar och bokkapitel samt varit handledare för 30 doktorander. Han har också ett omfattande internationellt nätverk ochhar i rollen som entreprenör grundat sex bolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Reccan Diagnostics AB, Nordic Biotechnology AB och styrelseledamot i Lumito AB.

Född: 1955

Innehav: 40 718 aktier* och 17 150 teckningsoptioner**.

aqilion-3

Anders Kronborg

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023

Utbildning: Examen i nationalekonomi från Köpenhamns universitet 1989.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anders Kronborg är tidigare COO på Kinnevik Investments AB. 2015-2022 CFO/ interim VD på LEO Pharma. Erfarenhet från transaktioner inom pharma, både i tidiga och sena skeden.

Andra pågående uppdrag: Verksam som VD på Resother Pharma och Styrelseordförande i SynAct AB (publ).

Född: 1964

Innehav: 17 150 teckningsoptioner**

aqilion-2

Kristina Masson

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023

Utbildning: Doktorsexamen i molekylär signalering från Lunds universitet, postdoc-utbildning från Broad Institute of MIT och Harvard, lång erfarenhet av läkemedelsforskning inom cancer och entrepreneurskap samt Executive MBA vid MIT Sloan School of Management, 2023.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Kristina Masson är medgrundare, styrelseledamot och EVP Business Operations för Acrivon Therapeutics Inc., ett amerikanskt bioteknikbolag som nyligen börsnoterats på NASDAQ-företag. Hon är grundare och VD för dess svenska dotterbolag Acrivan AB.

Andra pågående uppdrag: Verksam som VD för Acrivan AB samt styrelseledamot och EVP Business Operations för Acrivon Therapeutics Inc.

Född: 1980

Innehav: 17 150 teckningsoptioner**.

martin-olovsson-web1

Martin Olovsson

Styrelseledamot sedan 2019, Ordförande i Ersättningsutskottet sedan 2020

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet 1992.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Martin Olovsson är vd för OnDosis, ett medicin-/hälsoteknikbolag vilket han medgrundade 2017. Martin har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin, med ansvar för portfölj- och produktstrategier, livscykelhantering, samverkan mellan FoU & marknad och kommer¬sialisering. Martin har bred erfarenhet från in- och ut licensieringar av såväl läkemedel som teknolo¬gier. Under åren 1992-2017 hade han ett flertal internationella ledande befattningar inom AstraZeneca, bland annat som vd för bolagets nordiska/baltiska marknadsbolag samt Vice President för affärsområdet ”Inhaled Respiratory”.

Andra pågående uppdrag: Vd för OnDosis AB.

Född: 1967

Innehav: 21 108 aktier* och 17 150 teckningsoptioner**.

gunilla-savring-1

Gunilla Savring

Styrelseledamot sedan 2021, Ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2021

Utbildning: Executive MBA, EFL (Executive Foundation Lund) samt utbildning inom marknadsföring och kommunikation från Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Gunilla Savring har många års erfarenhet av företagsledning och investor relations, i utvecklings- och tillväxtbolag inom data-, medicin- och kemiteknik så som Axis Communications, Precise Biometrics och Clinical Laserthermia Systems. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete i flera noterade bolag.

Andra pågående uppdrag: Vd och seniorkonsult i eget bolag. Styrelseledamot i aXichem AB och Incendia AB.

Född: 1962

Innehav: 2 364 aktier*.

 

Innehav per den 31 december 2023.
*Eget eller närstående eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget.
** Aqilion AB (publ) Teckningsoptionsprogram serie 2023/2027S.