Skip to content

Styrelse

aqilion-bertil-lindmark-people

Bertil Lindmark

Styrelseordförande sedan 2022, LEDAMOT I ERSÄTTNINGSUTSKOTTET SEDAN 2022

Utbildning: Med. Dr. 1986 vid Lunds universitet, Ph.D. 1991 vid Lunds universitet, Professor 2019 vid Göteborgs universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Professor Bertil Lindmark har en lång och framgångsrik karriär inom biofarma i ledande globala befattningar på AstraZeneca och Almirall samt i flera bioteknikbolag. Hans fokus på andningsorganen, immunologi och cancer har bidragit till globala godkännanden av läkemedel och framgångsrika produktlanseringar. Han har också varit involverad i ett flertal börsintroduktioner, större kapitalanskaffningar och förvärv.

Andra pågående uppdrag: Medicinsk chef (CMO) på Galecto Inc., styrelseledamot i ALK-Abelló A/S.

Född: 1955

Innehav: 23 688 aktier.

aqilion-1

Gustaf Albèrt

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023, Vice styrelseordförande

Utbildning: Civilekonom och Master Master of Science in International Accounting and Auditing från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Gustaf Albèrt har många års erfarenhet av arbete som CFO i noterad och onoterad miljö och har arbetat som revisor på Deloitte och Arthur Andersson. Han har också erfarenhet av läkemedelsutveckling, kapitalanskaffning och att ta bolag till reglerad marknad.

Andra pågående uppdrag: Verksam som CFO på Azelio.

Född: 1968

Innehav: –

roland-andersson-web

Roland Andersson

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Läkarexamen 1981 vid Lunds universitet, Specialistkompetens i allmän kirurgi 1987, Professor i kirurgi 2000, medicinska fakulteten, vid Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Professor Anderssons kliniska arbete och forskning är fokuserat på maligniteter i bukspottkörteln, levern och gallvägarna. Han leder också en translationell forskargrupp med inriktning på utveckling av nya biomarkörpaneler för diagnostik, prognos, bedömningar, behandlingsval och resultat samt på att öka kunskapen om sjukdomen i sig. Han har publicerat cirka 500 originalartiklar, granskat artiklar och bokkapitel samt varit handledare för 30 doktorander. Han har också ett omfattande internationellt nätverk ochhar i rollen som entreprenör grundat sex bolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Reccan Diagnostics AB, Nordic Biotechnology AB och styrelseledamot i Lumito AB.

Född: 1955

Innehav: 40 718 aktier privat och via bolag.

aqilion-3

Anders Kronborg

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023

Utbildning: Examen i nationalekonomi från Köpenhamns universitet 1989.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anders Kronborg är tidigare COO på Kinnevik Investments AB. 2015-2022 CFO/ interim VD på LEO Pharma. Erfarenhet från transaktioner inom pharma, både i tidiga och sena skeden.

Andra pågående uppdrag: Verksam som VD på Resother Pharma.

Född: 1980

Innehav: –

aqilion-2

Kristina Masson

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023

Utbildning: Doktorsexamen i molekylär signalering från Lunds universitet, postdoc-utbildning från Broad Institute of MIT och Harvard, lång erfarenhet av läkemedelsforskning inom cancer och entrepreneurskap samt Executive MBA vid MIT Sloan School of Management, 2023.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Kristina Masson är medgrundare, styrelseledamot och EVP Business Operations för Acrivon Therapeutics Inc., ett amerikanskt bioteknikbolag som nyligen börsnoterats på NASDAQ-företag. Hon är grundare och VD för dess svenska dotterbolag Acrivan AB.

Andra pågående uppdrag: Verksam som VD för Acrivan AB samt styrelseledamot och EVP Business Operations för Acrivon Therapeutics Inc.

Född: 1980

Innehav: –

martin-olovsson-web1

Martin Olovsson

Styrelseledamot sedan 2019, Ordförande i Ersättningsutskottet sedan 2020

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet 1992.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Martin Olovsson är vd för OnDosis, ett medicin-/hälsoteknikbolag vilket han medgrundade 2017. Martin har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin, med ansvar för portfölj- och produktstrategier, livscykelhantering, samverkan mellan FoU & marknad och kommer¬sialisering. Martin har bred erfarenhet från in- och ut licensieringar av såväl läkemedel som teknolo¬gier. Under åren 1992-2017 hade han ett flertal internationella ledande befattningar inom AstraZeneca, bland annat som vd för bolagets nordiska/baltiska marknadsbolag samt Vice President för affärsområdet ”Inhaled Respiratory”.

Andra pågående uppdrag: Vd för OnDosis AB. Styrelseledamot i WntResearch AB och IP Enabler AB.

Född: 1967

Innehav: 21 108 aktier.

gunilla-savring-1

Gunilla Savring

Styrelseledamot sedan 2021, Ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2021

Utbildning: Executive MBA, EFL (Executive Foundation Lund) samt utbildning inom marknadsföring och kommunikation från Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Gunilla Savring har många års erfarenhet av företagsledning och investor relations, i utvecklings- och tillväxtbolag inom data-, medicin- och kemiteknik så som Axis Communications, Precise Biometrics och Clinical Laserthermia Systems. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete i flera noterade bolag.

Andra pågående uppdrag: Vd och seniorkonsult i eget bolag. Styrelseledamot i aXichem AB och Incendia AB.

Född: 1962

Innehav: 2 364 aktier via bolag.