Fredag 23 oktober 2009 installeras 28 nya professorer vid Lunds universitet. Två av dem har anknytning till PULS.

David Erlinge, PULS Partner, blir professor i kardiologi. Han ägnar sig dels åt kliniska patientstudier, dels åt molekylärbiologisk grundforskning. Fokus för David Erlinges arbete ligger på hur det purinerga systemet är kopplat till utveckling av hjärt- kärlsjukdomar. Hans forskargrupp har bland annat gjort studier som förklarar varför diabetiker inte får fullständig effekt av blodförtunnande medel. De har också visat hur det purinerga systemet blockerar insulinfrisättningen och får insulinproducerande celler att dö. Syftet med studierna är att kunna förutsäga och förhindra uppkomsten av hjärtinfarkt, samt att ta fram akuta och långsiktiga behandlingar som kan begränsa skadorna vid hjärtinfarkt.

Ulf Ellervik, blivande PULS Associate Partner blir professor i bioorganisk kemi. Hans forskning handlar om att använda kolhydrater för läkemedelstillämpningar. Kolhydraterna på cancerceller skiljer sig ofta från dem som sitter på vanliga celler, och man kan därför selektivt slå ut tumörceller genom att använda läkemedel riktade mot dessa. Hans forskargrupp har tidigare upptäckt att kolhydraten xylos, björksocker, verkar selektivt mot vissa typer av cancerceller när den kopplas till naftalenderivat. Syftet med forskningen är att ta fram nya behandlingsmöjligheter för cancer.