LIDDS AB meddelar idag att bolagets styrelse utsett Thomas Uhlin till ny verkställande direktör. Han tillträder i november 2014 och efterträder Lars Åke Malmsten, som kommer att kvarstå i bolaget i en rådgivande position. Thomas Uhlin kommer närmast från en chefsposition på Läkemedelsverket och var tidigare vd för onkologibolaget Aprea AB. Han har också haft ledande positioner i Orexo, Doxa och Pharmacia/Pfizer.

“Thomas breda erfarenhet av att leda utvecklingen och kommersialiseringen av läkemedelsprodukter säkerställer kontinuiteten i det starka och professionella ledarskap som kännetecknat LIDDS under Lars Åke Malmstens tid som VD. Inte minst Thomas erfarenheter från Läkemedelsverket har hög relevans för de regulatoriska processer som vi har framför oss”, säger Michael Oredsson, styrelseordförande  i LIDDS.

Lars Åke Malmsten (f. 1948) har varit operativt ansvarig i LIDDS sedan 2005 och har nu uttryck önskemål om att inta en mindre framskjuten roll i bolaget. Han kommer att arbeta kvar i bolaget på deltidsbasis, som rådgivare till ledningen. 

LIDDS unika drug delivery-teknologi innebär stora möjligheter att utveckla målinriktade behandlingar av tumörsjukdomar, baserade på väl beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt mot prostatacancer – Liproca Depot – befinner sig i klinisk fas II och utvecklas i syfte att åstadkomma lokal effekt i prostatan utan de systemiska biverkningar som dagens behandlingsalternativ med läkemedel förorsakar.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Oredsson, ordförande, +46 (0) 70 718 89 30, michaeloredsson@gmail.com

Lars Åke Malmsten, vd, +46 (0) 70 848 75 75, larsake.malmsten@liddspharma.com

__________________________________________________________________________________________________________

LIDDS målsättning är att utveckla mer effektiva och mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar. Bolagets längst framskridna produkt – prostatacancerprodukten Liproca Depot – har redan visat mycket goda resultat i kliniska prövningar. LIDDS unika drug delivery-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören, vilket kan leda till snabbare effekt, lindrigare biverkningar och färre doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. För mer information, besök www.lidds.se.