Sarah Fredriksson har tillträtt som VD

Sarah Fredriksson tillträdde rollen som VD i P.U.L.S. AB i början av maj. 

– Läkemedelsutveckling är hårt styrd av regulatoriska krav och därför relativt förutbestämd, varför den tidiga fasen har stor betydelse för projektets kommande framgång. Då kan en strategisk analys av ett erfaret team göra stor skillnad för projektets framtid från idé till patient. PULS har två intressanta nya projektbolag under uppstart, vilket jag tycker är spännande. PULS har valt en mycket intressant position på marknaden och lyckats väldigt bra med de projekt de tagit sig an hittills med goda möjligheter till väl genomförda exits. Exempelvis har projektbolagen AcuCort nyligen noterats på AktieTorget och Laccure tecknat ett globalt exklusivt utlicensieringsavtal. Jag ser fram emot att leda PULS tillsammans med det erfarna och kompetenta team som PULS och PULS partnerskap utgörs av, säger Sarah Fredriksson, PULS VD.

Sarah Fredriksson har en doktorsexamen och en civilingenjörsexamen inom bioteknik från Lunds universitet. Därefter grundade Sarah bioteknikbolaget Genovis AB, som senare börsnoterades, och var VD fram till 2015. Därefter har Sarah som VD för Edvince AB varit med och utvecklat en ny akut behandlingsmetod för stroke. Sarah är även engagerad i branschen genom olika styrelseuppdrag inom life science och som rådgivare vid SmiLe incubator i Lund. Hon har ett stort personligt intresse för innovationer och entreprenörskap inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik.