Skip to content

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB som utvecklar ett läkemedel mot spridd njurcancer. Idén kommer ursprungligen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, där njurläkare och professor Börje Haraldsson behandlade svampförgiftade patienter. Haraldsson fick då uppslaget att detta specifika gift som angriper vissa njurceller borde kunna användas för behandling av njurcancer. Utvecklingen har hittills drivits av GU Holding. PULS tar nu över ansvaret för projektet och finansierar bolaget med 12 MSEK.

Oncorena utvecklar ett läkemedel mot metastaserande klarcellig njurcancer, en sjukdom som varje år dödar omkring 100 000 personer världen över. Oncorena grundas på observationen att orellanin, som finns naturligt i toppig giftspindling, selektivt ger upphov till skador på vissa typer av njurceller.

– Syntetiserat orellanin har i experimentella studier visat sig ha en liknande effekt genom att avdöda njurcancerceller, berättar professor Börje Haraldsson.

– Oncorena är ett högintressant projekt med mycket stor kommersiell potential, varför vi gjort ett avsteg från vår investeringsstrategi när vi nu investerar i ett bolag som redan är verksamt. Det gör också att exithorisonten är kortare än vanligt vilket passar bra i portföljen, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Kapitalanskaffningen om 12 MSEK består i att PULS investerar 3,2 MSEK, resten kommer från PULS partners och aktieägare samt ett fåtal utvalda externa finansiärer. Planen är att behandla de första patienterna under 2014.

– Att finansieringen av Oncorenas fortsatta utveckling mot ett framgångsrikt läkemedel nu är på plats är mycket glädjande. PULS tillför bolaget kapital, men även betydelsefull kompetens inför nästa fas, säger Sara Pellmé, affärsutvecklare och Investment Manager vid GU Holding.

– Det är en unik situation att utveckla ett läkemedel baserat på en substans som människor, genom svampförgiftning, redan blivit exponerade för. På så sätt vet vi bland annat att substansen verkar specifikt och inte förefaller ge upphov till biverkningar utanför njurarna, säger Jan Törnell, nytillträdd projektledare för Oncorena.

Fakta njurcancer:

Cirka 270 000 personer får diagnosen njurcancer varje år runt om i världen och den typ (klarcellig njurcancer) som kan vara behandlingsbar med Oncorenas framtida terapi är den vanligaste formen (cirka 80 %). Vid spridd njurcancer är prognosen dålig. Det finns idag inget botande läkemedel, utan endast alternativ som förlänger överlevnaden med i genomsnitt ett fåtal månader. Hälften av patienterna avlider inom cirka ett år och omkring 100 000 patienter dör av sjukdomen varje år.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Ottosson, VD i PULS, tel: 042 38 74 18 eller besök www.pulsinvest.se.

Jan Törnell, projektledare Oncorena, tel: 070-676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se.

Sara Pellmé, GU Holding AB, tel: 070-582 32 22 eller sara.pellme@holding.gu.se

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande private inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.