I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2018 lägga fram förslag rörande bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, val av och arvode till bolagets revisor, ingår:

  • Dan Stenberg, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar
  • Åke Fredriksson, utsedd av aktieägaren Björn Parkander
  • Arvid Gierow, utsedd att representera övriga aktieägare
  • Lena Mårtensson, utsedd av PULS partners

PULS årsstämma 2018 kommer att hållas tisdagen den 12 juni 2018, kl. 17.00, i Helsingborg.

Läs gärna mer om PULS på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Stenberg, valberedningens ordförande, e-post dan.stenberg@lansforsakringar.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2003 har PULS startat elva projekt, fem projekt har avyttrats varav två är börsintroducerade (AcuCort och LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se