PULS Partnerdag - ett forum för inspiration och nya innovationsprojekt

Jag tittar ut över ett 40-tal nyfikna och engagerade ansikten som hälsar på varandra och småpratar runt om i lokalen. Denna morgon är alla PULS partners och anställda samlade för en intensiv partnerdag och jag ska strax börjamed en presentation om PULS vision, nya strategi och mål framöver. Det känns spännande och utmanande men framförallt väldigt roligt.

PULS ordnar två partnerdagar om året. Utvecklingen i PULS och de individuella projektbolagen är en given punkt på agendan. Partnerdagen är också en kreativ mötesplats där affärsstrategiska diskussioner blandas med spännande nya innovationsprojekt och föreläsningar.

Partnerskapet är PULS själ. Det består av partners från akademin och industrin och tillsammans har de en både bred och djup erfarenhet av att ta fram nya behandlingsmetoder, läkemedel och medtech produkter. En del partners är forskare, några är innovatörer och andra har förmågan att se potentialen i en innovation och forma den till en kommersiellt gångbar produkt. Partnerskapet är en fantastisk tillgång, särskilt när man samlar alla partners på ett ställe och ser till att katalysera interaktion.

Förmiddagens aktiviteter resulterade i nya idéer kring hur vi ytterligare kan skapa värdetillväxt i PULS. Våra egna idéer är viktiga liksom våra kontinuerliga initiativ till att söka upp de mest innovativa tidiga idéerna runt om i Sverige som kan passa PULS affärsmodell.

Eftermiddagens föredrag visade på både den gedigna erfarenheten och den vetenskapliga spetskompetensen i PULS partnerskap. Professor Jovanna Dahlgren från Avdelningen för Pediatrik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, inledde och hon talade om det senaste inom forskningen kring tidiga nyckelfaktorer för fetmautveckling hos barn. Näringsintag, tillväxtfaktorer, tarmfloran och neuropsykiatri påverkar alla utvecklingen av barnfetma och Jovanna förklarade skickligt arbetet bakom den senaste forskningen inom området och visade på åtgärder som kan göra stor skillnad. Sedan tog professor Håkan Olsson från avdelningen för Onkologi och Patologi vid Lunds Universitet vid och presenterade trender för cancerincidensen mellan 1991 och 2011 och hur nya läkemedel och screeningmetoder gör sitt avtryck i statistiken. Håkan visade därefter på riskfaktorer, förebyggande metoder och nya läkemedel för olika cancerformer för att till sist med nyfikenhet och engagemang låta oss kika in i framtiden genom den forskning som pågår som mest intensivt nu.

PULS är inget riskkapitalbolag och ingen inkubator, men vad är PULS då? Det är ett bolag som tar fram nya behandlingar och som till sin natur är en blandning av entreprenörskap, investering och innovation – en ”entinventor” är kanske det ord som jag söker.

PULS startar projektbolag tillsammans med innovatörer. Upp till omkring 10 projektbolag, med varsin dedikerad projektledare och styrelse, delar på de gemensamma resurserna i PULS team som stödjer bolagen att göra projekten attraktiva för framtida köpare genom att bidra med kunskap, entreprenörskap, hårt arbete och kapital. Innovatörerna har stort inflytande och är nyckelpersoner i projektbolagen. De kan genom PULS utvecklingsmodell fortsätta med sina karriärer på annat håll och samtidigt vara med och ta fram nya produkter till de patienter som har stort behov av nya behandlingar.

När höstens partnerdag var över hade jag många, många fler uppslag till nya projekt, innovationer och potentiella affärsmöjligheter och jag ser redan nu fram emot nästa inspirerande partnerdag.

Sarah Fredriksson
VD för PULS