NLS Days 2017: Vi skapar globala möjligheter på hemmaplan

NLS Days har blivit ett återkommande och uppskattat arrangemang med stort deltagande från de nordiska länderna och långväga gäster från Europa, USA och Asien. En stor del av eventet ägnas åt effektivt nätverkande genom 30 minuters förbokade möten mellan delegaterna. Medan resten av tiden fördelas mellan föreläsningar och mingel bland utställare. Jag noterade att jag ivrigt förflyttade mig mellan mina möten och med mycket mer energi än när jag deltagit i liknande partnering events på mycket större globala konferenser. För mig var det en vitamininjektion att möta såväl globala aktörer som lokala nya start-up bolag vid ett och samma tillfälle.

 

Samarbeta mer
Begreppet närmarknad eller hemmamarknad, som jag inte riktigt har kunnat knyta an till tidigare, har plötsligt fått en helt ny innebörd för mig. Som nybliven entreprenör inom bioteknik (för drygt 15 år sedan), så kändes det fånigt när rådgivare ständigt påpekade vikten av att komma igång med försäljningen av produkterna på hemmamarknaden. Jo visst är det kanske så, tänkte jag då, även om det för mig på den tiden var helt avgörande att börja på den amerikanska marknaden. Först senare har jag insett att ett lokalt nätverkande och en kunskap om branschen i Sverige går att använda som en hävstång till den globala marknaden. Genom att framgångsrikt hålla hög aktivitet i vår nordiska life science community kan det skapa nya möjligheter för otåliga entreprenörer som jag själv och öppna upp för mer direkta vägar till globala aktörer. Att nätverka tar tid och ofta ger det heller inte omedelbara och mätbara resultat. Men på lite sikt ger det god avkastning i förhållande till insatsen både på individnivå och för den svenska branschen i sin helhet.

Våga investera i tidiga projekt
Som avslutning på NLS Days diskuterades The Nordic Capital Landscape. Med på scenen var representanter från Industrifonden, Novo Seeds, Nasdaq, Saminvest, Sarsia Seed och PRV. Moderator Pontus Ottosson ställde frågan om vem som ska investera i tidig fas. Dvs, med undantag för ALMI, vem tar tidiga projekt från pre-seed fas till en mognad då aktörerna som var representerade på scen är redo att investera? Svaret dröjde. Saminvests företrädare såg affärsänglar som bildar nya fonder tillsammans med statligt riskkapital som ett alternativ. Någon sa att det gäller att vara envis och hålla ut. En annan sa att bolagen skulle satsa lite större och se till att göra sin hemläxa genom att leta kapital i hela Europa och vara noga med benchmark mot internationella konkurrenter för att lyckas bättre med finansieringen. Majoriteten var dock överens om att en alltför tidig listning av bolagen inte är det optimala.

För mig är svaret givet. Det har historiskt sett varit svårt att optimera exit när investeringarna sker så tidigt och risken är så hög. Men PULS skiljer sig från mängden och vågar anta utmaningen. PULS investerar både kapital och kunskap tidigt, redan då projektbolagen bildas, och driver sedan projekten fram till tidig klinisk fas. Vi har ett tydligt mål och vi visar att det är lönsamt att vara delägare i tidiga life science projekt via PULS. Om du vill veta mer om PULS, välkommen att
kontakta oss!

Sarah Fredriksson, VD för PULS