Med sin drug development-teknologi har LIDDS framgångsrikt utvecklat en ny läkemedelskandidat med docetaxel, ett cytostatikum som används för behandling av många olika cancerformer. LIDDS kommer att utvärdera olika medicinska tillämpningsområden där en vidareutveckling av formuleringen med docetaxel kan ge färre biverkningar och en ökad livskvalitet för cancerpatienter.

Monica Wallter, vd på LIDDS, säger i ett pressmeddelande att det kommer att bli mycket spännande att utvärdera ytterligare en läkemedelskandidat inom ett mycket stort och viktigt behandlingsområde och att den nya läkemedelskandidaten stärker LIDDS position inom lokal behandling av cancertumörer.

LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt – prostatacancerprodukten Liproca® Depot med hydroxyflutamid – har visat positiva resultat i kliniska prövningar utan hormonella biverkningar. Med både docetaxel och doxorubicin under fortsatt projektutveckling förstärker LIDDS sin position inom lokal behandling av cancer.

Innovativ teknologiplattform
LIDDS unika drug development-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören. Läkemedlet frisätts under lång tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.

”Det är både spännande och glädjande att följa LIDDS utvecklingsarbete som börjar visa vilken potential den innovativa teknologiplattformen har och vilken betydelse den kan få för många olika produkter, säger Pontus Ottosson, vd på PULS.

LIDDS var ett av PULS projektbolag från 2003 till 2014 då LIDDS noterades. PULS är idag fortsatt en aktiv aktieägare med en ägarandel om ca 7 % av bolaget.

För att läsa hela pressmeddelandet från LIDDS, klicka här.