Skip to content

LIDDS tar in 10,5 MSEK inför kommande försäljning

PULS projektbolag LIDDS har nyligen genomfört en fulltecknad nyemission om 10,5 MSEK inför avyttringen av bolaget som är planerad att genomföras under 2013. LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en produkt, Liproca® Depot, för lokal behandling
av prostatacancer. Liproca® Depot är en injicerbar beredning som långsamt frisätter en antiandrogen substans som i kliniska studier visat sig sänka PSA-värdet och minska volymen på prostatan.

Liproca® Depot är en depåprodukt som injiceras i prostatakörteln för behandling av lokaliserad
prostatacancer. Behandlingen är avsedd att ske två gånger per år. Produkten löses sakta upp och lämnar inga rester eller nedbrytningsprodukter i kroppen. Eftersom den aktiva substansen frisätts lokalt i prostatan blir koncentrationen i övriga delar av kroppen låg. Därmed har Liproca® Depot en
gynnsammare biverkningsprofil än de hormonella behandlingar som finns på marknaden idag. Produkten har utvecklats baserad på en läkemedelsbärarteknologi, som också tagits fram av LIDDS. Denna teknologi kan också användas för många andra aktiva substanser.

Nyemissionen om 10,5 MSEK ska användas till att genomföra försäljningen av bolaget som är planerad att ske under 2013. Finansieringen syftar också till att avsluta, sammanställa och
publicera den pågående kliniska studien samt att ytterligare utveckla tillverkningsmetoden för Liproca® Depot.

–  Vi är mycket tacksamma för stödet från våra befintliga aktieägare i detta slutskede
av produktutvecklingen av Liproca® Depot. Vi välkomnar också ett antal nya aktieägare, säger Lars Åke Malmsten, projektledare för LIDDS.

LIDDS är ett projektbolag inom PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life
Sciences), Sveriges ledande private inkubator inom life science.

–  LIDDS produkt och teknologi har bäring på många läkemedelssubstanser och indikationer, så det
finns många potentiella köpare. Vi har som mål att genomföra en lyckad försäljning av LIDDS i år, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Åke Malmsten,
projektledare LIDDS, tel: 0708 48 75 75 eller besök www.lidds.se.

Pontus Ottosson, VD i PULS, tel: 042 38 74 18 eller besök www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande private inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för läkemedelsindustrin. Sedan 2002 har PULS startat åtta projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure och LIDDS. Se mer på www.pulsinvest.se.