Den förlängda Fas IIa studien, LPC-003, har nu analyserats och rapporten bekräftar de positiva effekterna av behandling med Liproca® Depot vid prostatacancer. Ett betydligt sänkt PSA-värde och minskad prostatavolym med den högre läkemedelsdosen innebär att bolaget med tillförsikt kan planera för att starta en Fas IIb studie under 2016.

– Vi kan nu med glädje konstatera det positiva utfallet av studien. Resultaten bekräftar dessutom att LIDDS teknologiplattform levererar aktiv substans med kontrollerad dos-effekt och att den patenterade teknologin fungerar och är robust för vidare läkemedelsutveckling, säger Monica Wallter, VD för LIDDS AB.

I den första delen av Fas IIa studien ingick 18 patienter och i den förlängda delen behandlades ytterligare fem patienter med en högre dos under åtta veckor. Därefter utfördes prostatektomi och vävnadsprov insamlades. Målsättningen med den förlängda studien var att undersöka om det fanns några begränsningar att injicera större mängder läkemedel i prostata och få ytterligare kunskap om behandlingen inför kommande studie.

LIDDS har i den förlängda studien lyckats att i medeltal dubblera injicerad mängd av Liproca® Depot i prostata vilket var en viktig målsättning.

LIDDS var ett av PULS projektbolag från 2003 till 2014 då LIDDS noterades. PULS är idag fortsatt en aktiv aktieägare och äger 6,9 % av bolaget.

För att läsa hela pressmeddelandet från LIDDS, klicka här.