Skip to content

Ledningsgrupp

aqilion-martin-people

Martin Johansson

Senior Director Medicinal Chemistry

I nuvarande befattning sedan 2019.

Utbildning: Doktorsexamen i organisk kemi 2002, docent i organisk kemi och masterexamen 1997 i kemiteknik vid Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Martin Johansson har varit engagerad i Aqilion sedan 2012 i rollen som projektledare för det tidigare projektbolaget Glactone Pharma AB. Han har 20 års erfarenhet av läkemedelskemi och preklinisk läkemedelsforskning och utveckling. Tidigare har han haft rollen som Chief Scientific Officer på Respiratorius AB och Senior Research Scientist på AstraZeneca, Discovery R&D.

Andra pågående uppdrag:

Född: 1971

Innehav: 21 000 aktier* och 24 100 teckningsoptioner**.

aqilion-fredrik-people

Fredrik Lindgren

Vice President Chief Business Officer

I nuvarande befattning sedan 2018.

Utbildning: Doktorsexamen i kemi 1994 och kandidatexamen i kemi 1989 från Umeå universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Fredrik Lindgren har en bakgrund inom läkemedelsindustrin med erfarenhet från nyckelpositioner inom bland annat affärsutvecklingsprocesser på AstraZeneca och LEO Pharma. Senast hade han befattningen som Senior Director, Head of Global Business Development, på LEO Pharma.

Andra pågående uppdrag:

Född: 1967

Innehav: 26 000 aktier* och 24 100 teckningsoptioner**.

Anneli Tinnerholm

SENIOR DIRECTOR CLINICAL OPERATIONS

I nuvarande befattning sedan 2022.

Utbildning: Bachelor of Medical Science in Medical Biology vid Linköpings universitet och studier i klinisk läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Anneli Tinnerholm har mer än 10 års erfarenhet från kliniska studier som Clinical Research Associate och Clinical Trial Project Manager. Hon har haft operativa roller i CRO-bolagen NORMA och LINK Medical, följt av roll som rådgivande klinisk projektledare på SDS Life Science, inriktat på mindre läkemedels- och biotechföretag. Annelis kompetens inom klinisk verksamhet omfattar utvecklingen från första gången ett läkemedel prövas i människa (FIH, first in humans) till kliniska studier i Fas I – IV, inom olika indikationer och sjukdomsområden.

Andra pågående uppdrag: –

Född: 1986

Innehav: 4 550 aktier* och 21 011 teckningsoptioner**.

aqilion-johan-people

Johan Lund

Vice President Chief Scientific Officer

I nuvarande befattning sedan mars 2021.

Utbildning: Med. Dr. 1986 Karolinska Institutet, Post-doktorala studier 1987-1989 UT Southwestern Medical Center, Texas, Docent 1990 Karolinska Institutet, Professor 1996 Universitetet i Bergen.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Dr. Johan Lund har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom forskning och utveckling av läkemedel. Han är vd och grundare av KyNexis Medicine Development AB och grundare av MBS Pharma AB. Senast har han varit Vice President Translational R&D vid Celgene i Cambridge, Massachusetts, USA, med ansvar för tidig forskning och utveckling inom inflammation och immunologi. Tidigare befattningar inkluderar Chief Scientific Officer, Immunoscience Research Unit på Pfizer, Cambridge, MA, samt 14 år på AstraZeneca i ledande befattningar i Sverige och Storbritannien som Vice President CNS & Pain Innovative Medicines Science och Vice President Respiratory and Inflammation Research. Tidigare styrelseordförande i AQILION AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i NEOGAP Therapeutics AB och styrelseledamot i Olink Proteomics AB, Pelago AB, Neuventis Therapeutics AB och MBS Pharma AB.

Född: 1957

Innehav: 41 160* och 21 011 teckningsoptioner**.

aqilion-jan-people

Jan Törnell

Vice President Chief Medical Scientist

I nuvarande befattning sedan 2018.

Utbildning: Läkarexamen 1985 vid Göteborgs universitet, doktorsexamen i fysiologi 1990 vid Medicinska Fakulteten, Göteborg och docent i fysiologi 1992.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Jan Törnell har sedan 2012 varit engagerad i Aqilion/PULS via styrelseuppdrag i portföljbolag, projektledare/vd och som innovatör. Han har även mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin internationellt. Han har tidigare haft rollen som Global Vice President Strategy, Oncology & Infection samt Global VP Translational Science på AstraZeneca och varit professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Andra pågående uppdrag: Ordförande i Glactone Pharma AB och Innoext AB; styrelseledamot i Abliva AB (publ).

Född: 1960

Innehav: 7 644 aktier* och 21 011 teckningsoptioner**.

Innehav uppdaterat per 31 december 2023.
*Eget eller närstående eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget.
** Aqilion AB (publ) Teckningsoptionsprogram serie 2023/2027-A.