Den nya receptfria produkten Laccure® Vagitorium är en banbrytande kvinnohälsoprodukt som är effektiv, säker och användarvänlig och som tillgodoser de hittills inte uppfyllda behoven hos 300 miljoner kvinnor som varje år drabbas av bakteriell vaginos (BV).

Resultaten från en webb-baserad undersökning omfattande 2 660 kvinnor i USA, Storbritannien och Tyskland visar att BV, där illaluktande flytningar är det mest påtagliga symtomet, utgör ett vanligt och dolt hälsoproblem som påverkar vardagslivet och ofta upplevs som skamligt och generande. 56% av kvinnorna hade återkommande problem, en eller flera gånger om året, och 25% behandlade inte sig. De av kvinnorna mest önskade produktrelaterade förbättringarna var behandlingar som inte behöver administreras så ofta och som inte kladdar.

“Laccure® Vagitorium har en avsevärd kommersiell potential på marknaden för receptfria produkter och är färdig för lansering. Vi avser att hitta en partner med resurser för effektiv lansering för att säkerställa att kvinnor erbjuds vård och behandling som tillgodoser deras behov”, säger Laccures VD Jeanette Robertson, som deltar i XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, 4 – 9 oktober i Vancouver, Kanada (www.figo2015.org).

Bakteriell vaginos (BV) är den vanligaste vaginala infektionen hos kvinnor i fertil ålder. Mer än 300 miljoner kvinnor världen över drabbas varje år. Idag saknas effektiva och säkra produkter som också är användarvänliga och som kan doseras med låg frekvens. Många kvinnor upplever BV som besvärande och generande, vilket påverkar deras livskvalitet negativt. BV är en obalans i den vaginala bakteriefloran, vilket leder till förhöjt pH-värde, illaluktande flytningar och hämning av den normala laktobacilltillväxten. Många kvinnor drabbas av återkommande infektioner flera gånger varje år.

Laccure® Vagitorium är en ny, patenterad produkt baserad på en egenutvecklad substans som under flera dagar avger mjölksyra och på så sätt reducerar det förhöjda pH-värdet i slidan. Fokus i utvecklingsarbetet har legat på att skapa en användarvänlig produkt som inte är kladdig, är lätt att applicera och mycket effektiv. Detta har visats i kliniska studier där 80% av kvinnorna blev av med sin BV efter endast en dos (www.heraldopenaccess.us/journals/Infectious-&-Non-Infectious-Diseases/current-issue.php).

Laccure® Vagitorium är CE-märkt som medicinteknisk produkt i klass IIa. Produkten behöver bara administreras en gång för att behandla BV och en gång i månaden för att förebygga återfall. Den är nu färdig för marknadsintroduktion i EU/EES-länderna.

Laccure AB, som bildades 2007, är ett projektbolag inom P.U.L.S. www.laccure.com och www.pulsinvest.se

För ytterligare information vänligen kontakta
Jeanette Robertsson, vd, jeanette.robertsson@laccure.com
Sven-Inge Svensson, styrelseordförande, sven-inge.svensson@laccure.com