Skip to content

Karin Wingstrand tar plats i PULS styrelse

Vid årsstämman i PULS den 30 maj valdes två nya ledamöter in i PULS styrelse: Karin Wingstrand och Susanne Petersson. Wingstrand har en omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som Global Head and Vice President Clinical Development på AstraZeneca. Petersson är VD i Länsförsäkringar Skåne och representerar därmed den största ägaren i PULS.

– Vi är mycket hedrade över att ha Karin Wingstrand i styrelsen för PULS, säger Pontus Ottosson, VD i PULS. Karin bidrar med en aktuell och värdefull erfarenhet av läkemedelsutveckling från läkemedelsindustrin.

Karin Wingstrand, f. 1957, M. Sc., är rådgivare inom life science- industrin och styrelseledamot i T-bolaget AB och Sahlgrenska Forskningsstiftelsen. Wingstrand var tidigare Global Head and Vice President Clinical Development på AstraZeneca.

– Med Susanne Peterssons engagemang i styrelsen tryggar vi ett nära samarbete med vår huvudägare Länsförsäkringar Skåne, fortsätter Pontus Ottosson.

Susanne Petersson, f. 1962, M. Sc., är VD i Länsförsäkringar Skåne och styrelseledamot i Länsförsäkringar Bank AB.

PULS styrelse består nu av följande personer: Jonas Gulliksson, Jörgen Johnsson (vice ordförande), Susanne Petersson, Clas Runnberg (ordförande), Olov Sterner och Karin Wingstrand.

Fakta PULS: PULS har sedan starten 2002 tagit in riskkapital om 360 MSEK, startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS affärsidé går ut på att investera i tidiga life science– projekt som man driver som egna projektbolag inom PULS. PULS har sedan starten haft som mål att vara ett direktavkastande bolag som årligen genererar utdelning till aktieägarna- 2012 gick man för första gången med vinst och kan därför dela ut aktieutdelning till aktieägarna. Den största enskilda ägaren i PULS är Länsförsäkringar Skåne.

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Ottosson, VD i PULS, tel: 042 38 74 18 eller besök www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande private inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.