Life science-bolaget PULS portföljbolag AcuCort AB börsintroduceras idag den 24 april 2017 på AktieTorget. AcuCort har nyligen genomfört en nyemission om 15,2 MSEK som tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 procent. Listningsemissionen tecknades av fler än 900 investerare.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF som är baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason, men i en ny, patenterad och användarvänlig administrationsform. Den innovativa produkten är en snabblöslig film att lägga på patientens tunga som varken kräver vatten eller går att spotta ut, vilket är stora fördelar vid t ex akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då AcuCort enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare bioekvivalensstudie med bra resultat för att söka marknadsgodkännande i Europa.

Marknadsundersökningar visar att det finns ett behov av en effektiv och användarvänlig produkt som Dexa ODF. AcuCort har genom introduktionen på AktieTorget nu tagit ett viktigt steg för att öka exponeringen av bolaget och skapa goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att ta Dexa ODF till marknaden och därmed komma patienterna till nytta.

– I och med börsintroduktionen lämnar AcuCort som aktivt projektbolag i PULS-gruppen, men vi kommer noga följa utvecklingen av AcuCort och fortsatt vara en långsiktig och aktiv ägare, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

För mer information
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se
telefon 070 535 9334

Om AcuCort
Läs gärna mer om AcuCort på www.acucort.com.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.