Glactone Pharma AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, utvecklar ett läkemedel för behandling av spridd kastrationsresistent prostatacancer. Glactone och dess läkemedelsprojekt med fokus på signalproteinet STAT3, profilerades nyligen i den välrenommerade tidskriften BioCentury. Forskning av innovatörsgruppen om STAT3, som är överaktivt i cancerceller, beskrevs även i april i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Journal of Biological Chemistry och utsågs då till ”paper of the
week”.

– Det är glädjande att projektet vi bedriver röner stor uppmärksamhet i forskarvärlden. Glactone befinner sig fortfarande i tidig fas, men allt tyder på att blockering av STAT3 kan vara ett effektivt sätt att behandla prostatacancer och andra cancerformer, säger Martin Johansson, projektledare för Glactone.

Glactone Pharma utvecklar ett nytt läkemedel mot spridd prostatacancer i sent skede, så kallad kastrationsresistent prostatacancer. Projektet bygger på forskning som visar att den naturligt förekommande substansen galiellalactone kan hämma tillväxten av cancerceller genom att blockera signalproteinet STAT3. Studier visar dessutom att STAT3 är överaktiverat vid flera cancertyper än prostatacancer.

– Forskningen på prostatacancer är omfattande, men oss veterligen är det bara Glactone som är inriktade på STAT3. Nu arbetar vi vidare med att ha substans redo för fas I-studie, som är beräknad att påbörjas 2016.

BioCentury är en bioteknikinriktad tidskrift, och BioCentury, the Bernstein Report on BioBusinesses är dess främsta publikation. The Journal of Biological Chemistry publicerar artiklar baserade på forskning som bedöms bidra med nya och viktiga rön som ökar förståelsen för den molekylära och cellulära grunden för biologiska processer. Läs artiklarna om Glactone på http://www.biocentury.com/biotech-pharma-news/emergingcompany/2014-06-09/glactones-covalent-stat3-inhibitor-arrests-castration-resistant-prostate-cancer-a15 och http://www.jbc.org/content/289/23/15979.full.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Johansson, projektledare Glactone, e-mail: martin.johansson@glactone.com

Jan Törnell, styrelseordförande Glactone, e-mail: jan.tornell@pulsinvest.se

__________________________________________________________________________

Glactone Pharma AB utvecklar ett läkemedel mot kastrationsresistent prostatacancer. Forskning visar att den naturligt förekommande substansen galiellalactone kan påverka ett signalprotein (STAT3) som är överaktiverat hos cancerceller. Målet är ta fram läkemedel mot metastaserande cancer där galiellalactone används som kemisk utgångspunkt för att utveckla nya, patenterbara substanser. Glactone har
sitt säte i Helsingborg. Läs mer på www.glactone.com.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande privata inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.