Gäst på SALSS 2017: Dags för innovativa och hållbara investeringsstrategier!

Nyligen deltog jag på Swedish American Life Science Summit. Temat för årets event var Cancer Moonshot, vilket också är känt som the Biden Cancer Initiative. Jag var där en dag tillsammans med Martin Johansson, VD för Glactone Pharma, som är ett av PULS spännande projektbolag. Glactone Pharma presenterades som en ”Rising Star” inom onkologi vilket jag självklart är oerhört stolt över.

Dagens tema var finansiering fast med en liten annan infallsvinkel på framgångsrika investeringsstrategier. Rodney Schwartz, VD och grundare av ClearlySo, presenterade sin syn på så kallad impact investing. Han gav exempel på hur denna typ av investering kan ge god avkastning för både investerarna och samhället i stort. Formerna för impact investing kan se lite olika ut och andelen av investerade medel är ännu så länge mycket större i traditionella investeringar, men nya investeringsfilosofier sprider sig i inom hela den finansiella sektorn.

En fråga som diskuterades var om inte alla investeringar i life science per automatik måste falla inom kategorin impact investing eftersom nya läkemedel gör gott för mänskligheten. Svaret är nog inte så självklart och enkelt. Vi inom industrin är väl medvetna om att alla läkemedel tyvärr inte är tillgängliga för alla patienter som behöver dem. Därför tycker jag att det är värt att vi i den globaliserade läkemedelsbranschen som kräver enorma resurser funderar på hur investeringarna bättre kommer både patienterna till godo och samtidigt gör mest nytta för samhället. Det skapar mer värde för alla parter – även för investerarna – och är en förutsättning för en hållbar tillväxt i branschen.

SALSS bjöd på inspirerande tankar och nya möten och det är precis det som är syftet. Initiativet grundades 2005 av Barbro C. Ehnbom för att öka nivån på gränsöverskridande affärer mellan en av världens största marknader, USA, och en av de viktigaste life science-industriländerna i Europa, Sverige.

Om du vill läsa mer om årets event, klicka här.

Sarah Fredriksson
VD för PULS