Skip to content

Årsstämma 2021

Aqilions årsstämma 2021 hålls fredagen den 18 juni klockan 15.00. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

För de aktieägare som så önskar kommer finns det möjlighet att via ett Teams-möte klockan 15.00 den 18 juni ta del av vd Sarah Fredrikssons presentation av verksamheten i Aqilion och deltaga i en frågestund efteråt. Länken till Teams-mötet skickas ut via e-post till de aktieägare som anmält att de önskar deltaga.

Under “documents” nedan finns ytterligare information samt formulär för anmälan och poströstning.

  • Kommuniké från årsstämman publiceras den 18 juni.
  • Intervju med Sarah Fredriksson, vd, länk till filmen skickas till aktieägare den 18 juni.