Skip to content

Aqilion utser Scientific Advisory Board

Aqilion tillkännager idag bildandet av ett Scientific Advisory Board med tre viktiga utnämningar:  Dr Luc Michel Biederman, Professor Albert J Bredenoord och Professor Evan S. Dellon. Scientific Advisory Board kommer att arbeta nära Aqilions ledning i utvecklingen av bolagets program Regulus inför planering av Fas 2-studier på patienter med den inflammatoriska sjukdomen Eosinofil Esofagit (EoE).

I Regulus-programmet utvecklar Aqilion läkemedelskandidaten AQ280, en selektiv JAK-1 hämmare, som en potentiell oral behandling av EoE, även kallad allergisk matstrupe. Den kroniska sjukdomens huvudsymptom kännetecknas av betydande sväljningsbesvär, som kan bli så illa att det utvecklas ärrbildning och förträngningar som gör att mat kan fastna eller att matstrupen blockeras. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar men tenderar vara vanligare hos unga vuxna. Antalet diagnostiserade patienter ökar snabbt i takt med att kunskapen om sjukdomen blivit mer välkänd och det finns ett tydligt medicinskt behov av nya behandlingar. Idag finns det två olika typer av läkemedel som är godkända; behandling med kortikosteroider är godkänd i Europa och behandling med ett biologiskt läkemedel, en anti-Il4/13 antikropp, är godkänd i USA och i Europa. Det finns idag ingen godkänd behandling med samma verkningsmekanism som Aqilions läkemedelskandidat AQ280.

En första kliniska studie, Fas 1-säkerhetsstudien ARIA-1, startades i augusti 2022 och kommer att inkludera 64 friska frivilliga. Studien beräknas avslutas under första halvåret för att rapporteras under det tredje kvartalet 2023 och därefter är målsättningen att fortsätta den kliniska utvecklingen med en Fas 2-studie i patienter. Scientific Advisory Board kommer att stödja Aqilions ledning och den fortsatta kliniska utvecklingen utifrån sina respektive kunskaper och erfarenheter från forskning, kliniska studier och som behandlande läkare till patienter med EoE.

”Med vårt nya Scientific Advisory Board ansluter tre internationellt erkända forskarna till vårt team som rådgivare. Såväl deras framstående vetenskapliga och kliniska kompetens som ett aktivt nätverk av forskare inom EoE kommer att vara mycket värdefullt för Aqilion”, säger Sarah Fredriksson, Vd i Aqilion.

Biografier

Luc Michel Biedermann, MD, PhD

Head of the Department of Inflammatory Bowel Diseases (IBD) 
Senior Physician Gastroenterology & Hepatology, USZ, Zurich

Dr Luc Biedermann focuses on chronic inflammatory bowel disease (IBD) and eosinophilic esophagitis (EoE). His research group is engaged in investigations of the epidemiology and the natural course of these diseases in connection with the current treatment options.  In addition, Dr Biederman’s research aims to explore the influence of environmental factors in combination with other risk factors such as genetics, intestinal microbiota, or psychosocial factors, on chronic, immune-mediated diseases of the gastrointestinal tract. Dr Biederman is internationally recognized in the field through his published research and his role as Head of the EoE outpatient clinic of the USZ together with Chairman Prof. Alex Straumann. Dr Biedermann is a member of the EUREOS (European Consortium of Eosinophilic Diseases of the GI tract) steering committee.

Professor Albert J (Arjan) Bredenoord, MD, PhD

Consultant Gastroenterologist at the Amsterdam UniversityMedical Center Amsterdam and professor of Neurogastroenterology & Motility at the University of Amsterdam

Dr Arjan Bredenoord currently works as a consultant gastroenterologist at the Amsterdam University Medical Center where he is dedicated to patient care, scientific research and education in the field of benign esophageal diseases. His main focus is on achalasia, reflux disease and eosinophilic esophagitis. Dr Bredenoord is globally recognized as an expert in EoE and the esophageal clinic in the AMC Amsterdam hosts the largest population of benign esophageal diseases in the Netherlands. Dr Arjan Bredenoord is an author of over 250 papers, books and book chapters on esophageal diseases and organizes regular courses in Europe, North America and Asia. He was president of the European EoE network EUREOS, and presently and currently still involved as a member of the steering committee.

Professor Evan S. Dellon, MD, MPH
Dept. of Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology,
Adjunct Professor of Epidemiology
Director, Center for Esophageal Diseases and Swallowing
Director, CGIBD Biostatistics and Clinical Research Core
School of Medicine, University of North Carolina at Chapel Hill

Dr. Dellon is an academic gastroenterologist with formal research training in epidemiology, clinical and translational research, and clinical trial design. He leads and collaborates with multidisciplinary research teams in the field of esophageal diseases in general and eosinophilic esophagitis (EoE) and eosinophil gastrointestinal diseases (EGIDs) in particular. His current research focuses on optimizing the diagnosis, characterizing the epidemiology, studying the pathogenesis, and refining the treatment and monitoring of EoE and EGIDs, with the overall goal of improving patient care and outcomes. Dr. Dellon is an internationally recognized expert on EoE and EGIDs. He has published extensively on these topics, spanning descriptive and etiologic epidemiology, clinical trials, outcome measures, and translational research.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion

Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com