AQILION AB startar projektet Polaris med sikte på att utveckla nya läkemedelskandidater, de första i sin klass, för att förhindra de skadliga effekterna av kronisk inflammation. Projektet drivs i nära samarbete med CRO-bolagen Red Glead Discovery och SARomics Biostructures i Lund.

Aqilion fokuserar på att hitta nya innovativa läkemedel som kan mildra och förhindra kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Polaris är ett projekt som Aqilion har startat helt i egen regi efter en längre förstudie och analys av intressanta potentiella läkemedelstargets (målproteiner) vilka ett nytt framtida läkemedel skulle kunna rikta sig mot för att förhindra kronisk inflammation.

Bland de viktigaste inflammatoriska processerna är bildandet av ett proteinkomplex som kallas inflammasom. Inflammasomerna är en del av det medfödda immunsystemet och de spelar en viktig roll genom att hjälpa till att rekrytera immunceller till områdena av infektion och inflammation. Dysfunktionella inflammasomer är involverade i skadliga inflammationer som kan bli kroniska i flera olika sjukdomar. NLRP3 är den hittills mest studerade inflammasomen. Polaris-projektet utgår från ett läkemedelstarget som aktiverar NLRP3 och siktar på att ta fram de första läkemedelskandidaterna i sin klass.

Det  internt framtagna Polaris-projektet syftar i ett första steg till att identifiera och utveckla små molekyler som binder till och hämmar det utvalda målproteinet. Projektet kommer att utföras i samarbete med CRO (Contract Research Organisation)-bolagen Red Glead Discovery och SARomics Biostructures, som Aqilion redan har ett framgångsrikt och nära samarbete med, och som har den kompetens och erfarenhet som Aqilion behöver för att kunna sätta samman ett dedikerat och projektanpassat team. De erbjuder också en teknisk infrastruktur med en unik metod för att identifiera läkemedelskandidater, så kallad Weak Affinity Chromatography (WAC™), som kommer att ha en central roll i projektet Polaris.

– Vi har under 18 månader arbetat fokuserat med förstudier och analyser av vilka mål i kroppen som i teorin skulle kunna fungera som läkemedelstargets och som dessutom är hanterbara i Aqilions regi och intressanta för våra kunder i det längre perspektivet. Det är ett intensivt och svårt arbete och därför är det väldigt roligt när vi nu har lyckats hitta ett projekt som stämmer med våra kriterier. Jag är glad över att vi sedan tidigare har ett etablerat samarbete med Red Glead Discovery och SARomics Biostructures, vilket kommer att vara mycket värdefullt för oss i vårt nya projekt Polaris, säger Sarah Fredriksson, vd för AQILION AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om inflammation
Inflammation är enkelt beskrivet kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Det är en del av den komplexa reaktion från blodet som uppkommer då kringliggande vävnader utsätts för skada. En sådan skada kan uppkomma från till exempel bakterier eller virus som trängt in i
vävnaden, mekaniska skador på cellerna eller irriterande ämnen. Inflammationen är organismens ansträngning att ta bort de störande faktorerna och påbörja läkningsprocessen. En inflammation har en akut fas och ibland följs den av en kronisk inflammation som i stället för läkning kan bidra till flera sjukdomstillstånd som till exempel cancer, neuroinflammation och Crohns sjukdom.

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB är ett svenskt privatägt bolag med huvudkontor i Helsingborg.
www.aqilion.com