Skip to content

Aqilion publicerar årsredovisningen för 2020

AQILION AB (publ) meddelar idag att den svenska versionen av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen för 2020 kan laddas ner från bolagets webbsida, www.aqilion.com (Corporate/Financial Reports). En engelsk översättning av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på hemsidan vecka 24, 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg.
www.aqilion.com