AQILION AB och Immunscape AB startade våren 2019 ett gemensamt tidigt projekt inom onkologi och autoimmuna sjukdomar. Utgångspunkten var att skapa en läkemedelskandidat som parterna skulle utveckla och testa vidare i ett gemensamt preprojekt. Parterna är nu överens om att avbryta projektet.

– Det har varit mycket givande att samarbeta med Immunscape och vi uppskattar fortsatt deras kompetens som givit oss ett stort professionellt utbyte. Preprojektet har resulterat i bra tekniska resultat och nya immateriella tillgångar, men externa faktorer har gjort att intresset för projektets fortsatta kommersiella utveckling har avtagit. Därför är vi nu överens om att avsluta vårt samarbete. Det är oerhört viktigt för oss att ha modet att starta innovativa projekt, men också att ha modet att stänga de som Aqilion inte fortsatt kan skapa värden i, även om det  är trist att inte nå hela vägen fram, säger Sarah Fredriksson, vd för AQILION AB.

– Vi har uppskattat samarbetet med Aqilion och vill tacka dem för deras engagemang för projektet. Vårt samarbete med Aqilion har gjort det möjligt för oss att öka vår förståelse för läkemedelsmålen i projektet, vilket hjälper oss att utforska nya användningar av substanserna som potentiella behandlingar för vissa cancerformer, säger Lars Öhman, vd för Immunscape AB.  

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling. 

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag. 

AQILION AB är ett svenskt privatägt bolag med huvudkontor i Helsingborg. 
www.aqilion.com