Skip to content

Aqilion har slutfört Fas 1-studie av AQ280 i Regulusprogrammet

AQILION (publ) meddelar idag att man framgångsrikt avslutat den första kliniska studien i människa i Regulus-programmet. Fas 1-studien ARIA-1 genomfördes för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik för läkemedelskandidaten AQ280 hos friska vuxna deltagare, vid singeldos och med upprepad dosering. De preliminära studieresultaten förväntas under Q4 2023.

Aqilion utvecklar inom Regulusprogrammet AQ280, som är en superselektiv JAK1-hämmare, för behandling av den kroniska sjukdomen eosinofil esofagit. Sedan augusti förra året har grupper av friska frivilliga personer fått enkla eller multipla succesivt ökande doser av AQ280 till den högsta dosen av AQ280 enligt studieplanen uppnåddes. Data som beskriver läkemedelskandidatens farmakokinetiska profil, säkerhet och tolerabilitet utvärderades mellan varje dossteg. Nu har alla data samlats in för samtliga dosgrupper och databasen har nu låsts för statistisk analys. De preliminära studieresultaten, som fokuserar på farmakokinetik och tolerabilitet, kommer att presenteras under sista kvartalet i år.

“Vi har nått en viktig milstolpe för Aqilion och Regulus programmet. Vi kan nu påbörja förberedelserna för en Fas 2-studie i patienter som förväntas inledas under 2024. Vår målsättning är att resultaten från Fas 1-studien ska ta oss närmare en ny effektiv behandling för patienter med eosinofil esofagit”, säger Sarah Fredriksson, VD för Aqilion.

Om AQ280
AQ280 är en oral, småmolekyl superselektiv JAK1-hämmare. JAK1 är ett enzym, ett kinas, som accelererar inflammatoriska processer, som bland annat styr allergiska sjukdomar och fibros. Genom att hämma dess mekanism har man möjlighet att minska symptom och sjukdomsutveckling i kroniskt inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Om Eosinofil Esofagit
Eosinofil esofagit, även kallad allergisk matstrupe, är en kronisk sjukdom där de mekanismer som styrs av JAK1 är kraftigt involverade i sjukdomen.  Huvudsymptomen kännetecknas av betydande sväljningsbesvär, och sjukdomen kan leda till ärrbildning och förträngningar i matstrupen som gör att mat kan fastna eller att matstrupen blockeras. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar men tenderar att vara vanligare hos unga vuxna. Antalet diagnostiserade patienter ökar kraftigt sedan kunskapen om sjukdomen utvecklats, och det finns ett tydligt medicinskt behov av nya behandlingar. Idag finns det två olika typer av läkemedel som är godkända; behandling med kortikosteroider är godkänd i Europa och behandling med ett biologiskt läkemedel, en anti-IL-4/13 antikropp,  är godkänd i USA och i Europa. Det finns idag ingen godkänd behandling av eosinofil esofagit med samma verkningsmekanism som Aqilions läkemedelskandidat AQ280.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com