AQILION AB flyttar in i det nya kontorshuset Prisma i Oceanhamnen i Helsingborg. Den nya stadsikonen står klar under senhösten och Aqilion flyttar in i januari. En stor del av huset innefattar techhubben HETCH och det är i den unika miljön av techstartsups och etablerade bolag som Aqilion nu kommer att ha sitt huvudkontor.

Aqilion valde Prisma och HETCH då det passar ett bolag i tillväxtfas att på vardaglig basis ha nära kontakt med Hetch-konceptet. Det finns också ett stort värde av att finnas i en innovativ miljö med plats för möten, inspiration och ett positivt utvecklingsdriv.

– Bioteknikindustrin digitaliseras i snabb takt precis som andra branscher och implementering av ny teknik är avgörande för framgångsrik utveckling. Jag är övertygad om att vi kan vinna konkurrensfördelar genom att använda verktyg från nytänkande tech och AI bolag. Entreprenörskap kräver ofta mod att våga bryta ny mark och då är det värdefullt att kunna byta erfarneheter och tankar med andra som gjort resan. Vi ser det som en stor fördel att få verka i en fantastiskt miljö och ett unikt nätverk samtidigt som Aqilion får egna och ändamålsenliga lokaler, säger Sarah Fredriksson, vd för AQILION AB.

– Närheten till kontinenten och en god infrastruktur är viktig för oss då vi arbetar med flera internationella aktörer. Genom att utgå både från Hetch i Helsingborg och Medicon Village i Lund kan vi på ett effektivt sätt gynnas av innovativa miljöer både inom life science och tech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB är ett svenskt privatägt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com

Om HETCH
HETCH står för “Helsingborg tech house” och är en plats för innovation och entreprenörskap med syftet att få bolag att växa, i en kreativ miljö.

HETCH är ett non-profit bolag supporterat av Helsingborg stad, region Skåne och näringslivet. HETCH tillhandahåller ett ekosystem för ökad innovation och tillväxt och skapar tillsammans med etablerade bolag och startups en kreativ miljö och en stark community. Utöver rollen som accelerator och inkubator erbjuder HETCH en unik miljö där start-up bolag sitter vägg i vägg med mer etablerade tillväxtbolag. www.hetch.se