Adenovir Pharma AB tar in 6,1 miljoner kronor via nyemission för att finansiera fortsatt utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner. Dessa infektioner orsakas av virus och drabbar årligen ett stort antal människor. Idag finns inte någon effektiv behandling för dessa ytterst smärtsamma och smittsamma infektioner i ögonen.

Kapitaltillskottet kommer att användas för fortsatt produktutveckling och studier innan det nya läkemedlet kan ges till patienter. De största finansiärerna i emissionen är Augmenta, Länsförsäkringar Skåne, Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse, Sätila Medtech samt P.U.L.S.

”Vi är mycket glada över att kunna attrahera kapital till detta spännande svenska projekt. Vi är också väldigt nöjda med det starka stöd det innebär att ha kommit in i P.U.L.S. och samarbetet med forskarna vid Lunds Universitet som har utvecklat den nya läkemedelssubstansen” säger Niklas Arnberg vid Umeå Universitet som är en av innovatörerna.

Epidemisk keratokonjunktivit (EKC) är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus som drabbar både ögats hornhinna och bindhinna och är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen men är mera vanlig i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av EKC. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling alls. Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Mellan 20 och 50% av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader eller flera år. I Asien måste ibland skolor och arbetsplatser stängas under pågående epidemier och samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. I Sverige drabbas ett flertal patienter varje vecka.

Pontus Ottosson, VD på inkubatorn P.U.L.S. där Adenovir Pharma ingår som projektbolag, säger att ”Projektet har utvecklats väl sedan start och när P.U.L.S. nu har fyllt på sin kassa och kan investera direkt i projektbolagen känns det både naturligt och finansiellt riktigt att kunna försvara sin ägarandel.”

För ytterligare information om Adenovir Pharma AB, besök  www.adenovir.com eller kontakta

Projektledare Björn Dellgren på telefon 042-38 74 28.

För mer information om PULS besök www.pulsinvest.se eller kontakta

VD Pontus Ottosson på telefon 042-38 74 18

Om Adenovir Pharma AB

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. med bas i Helsingborg. Företaget har  en patenterad teknologiplattform som erbjuder produktkoncept och produktutveckling för behandling av ögoninfektioner. Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskare vid Viruslaboratoriet, Umeå Universitet, med professor Göran Wadell, docent Niklas Arnberg och forskare på Institutionen för Organisk Kemi, Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik samt P.U.L.S. Därutöver engageras ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling i projektet.

Om P.U.L.S.

P.U.L.S. AB (”P.U.L.S.”), Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, grundades 2002. P.U.L.S. arbetar som finansiär och inkubator för tidiga projekt inom life science, främst läkemedelsutveckling och har hittills startat sju projektbolag. PULS består av en operativ ledning samt ett tjugotal partners med lång erfarenhet av life science och kompetens genom hela värdekedjan, från FoU till kommersialisering. PULS affärsmodell är att tidigt engagera sig med innovatörerna för att åstadkomma en optimal IP-plattform och ett kvalitetssäkrat projekt. Genom att tillföra kapital, kunskap och kostnadseffektivitet nås det gemensamma målet att maximera, tydliggöra och realisera värdet av produktidéerna genom en framgångsrik avyttring.