Adenovir Pharma meddelar att bolaget har genomfört en nyemission om 5,5 MSEK och att bolaget har startat sin exitprocess. Bolaget utvecklar ett läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) orsakad av adenovirus som idag saknar effektiv behandling.

Det innovativa läkemedlet som Adenovir Pharma utvecklar är en helt ny typ av ögondroppar som förhindrar att adenoviruset får fäste på ögats celler och därmed förhindras infektion.

Björn Dellgren, projektledare på Adenovir Pharma säger: ”Det är glädjande med det stora förtroende och intresse som våra nya och befintliga ägare visar för Adenovir Pharma. Kapitaltillskottet kommer att bidra till att avsluta pågående aktiviteter och exitprocess. Ett stort intresse har visats från flera större aktörer med fokus på ögonindikationer”. Tidigare har Adenovir Pharma i en klinisk fas I-studie visat att dess läkemedelskandidat (APD-209) är vältolererad och säker. En klinisk fas IIa-studie har avslutats på ett flertal ögonkliniker i Sverige, Tyskland och Polen och resultatet förväntas under andra kvartalet 2016. Bolaget har även fått utvecklingsbidrag från VINNOVA för att utveckla ett andra generationens läkemedel (APD-514) mot EKC.

Miljontals människor drabbas varje år runt om i världen
Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligen förekommande ögoninfektionerna i världen, med miljontals drabbade varje år. EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus och kan ge upphov till synnedsättning lång tid efter den akuta fasen. Såväl ögats hornhinna som bindhinna drabbas, och sjukdomen är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen, men är vanligast i tätbefolkade områden i Asien, där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen effektiv behandling.

Läs gärna mer på www.adenovir.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Dellgren, projektledare på Adenovir Pharma: bjorn.dellgren@adenovir.com, 070-745 5005.