Adenovir Pharma, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, har nyligen genomfört en fulltecknad nyemission om 10 MSEK för att fullfölja den pågående fas II- studien som startades tidigare i år och förbereda för exit. Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) som idag saknar effektiv behandling. Tidigare har Adenovir Pharma i en klinisk fas I-studie visat att dess läkemedelskandidat är vältolererad. Nyligen mottog bolaget ett utvecklingsbidrag från Vinnova för att utveckla en andra generationens läkemedel mot EKC.

– Den fulltecknade nyemissionen om 10 MSEK innebar dessutom ett antal nya aktieägare, vilket är
extra glädjande, säger Björn Dellgren, projektledare i Adenovir Pharma. Kapitaltillskottet syftar till att slutföra den pågående fas II-studien samt att förbereda bolaget inför försäljning. Studien startade i början av året och
genomförs som dubbelblind randomiserad fas II-studie på ögonkliniker i både Sverige och Tyskland.

Nyligen fick Adenovir Pharma ett forskningsbidrag från Vinnova som ska användas till
utvecklingen av en potentiell uppföljare till den nuvarande läkemedelskandidaten, APD-209. Bidraget gäller innovationen trisialinsyra (SA-3). Projektet kan utvecklas till en uppföljare till ADP-209 med en potentiellt bättre effekt och med ett starkare patentskydd.

– Vi siktar på att ha resultaten från den pågående fas II-studien innevarande år, och har nu aktivt påbörjat förberedelserna inför sökandet efter en partner. Vårt mål är en exit under 2015, avslutar Björn Dellgren.

Om epidemiskt keratokonjunktivit (EKC):

Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen, med miljontals drabbade varje år. EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus och kan ge
upphov till synnedsättning lång tid efter den akuta fasen. Såväl ögats hornhinna som bindhinna drabbas, och sjukdomen är mycket smärtsam i den akutafasen. EKC förekommer över hela världen men är vanligast i tätbefolkade områden
i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av adenovirusorsakade ögoninfektioner. Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta
fasen. Patienterna blir oftast sjukskrivna. Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och arbetsplatser, varför samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Dellgren, projektledare Adenovir Pharma: bjorn.dellgren@adenovir.com eller
telefon: 0707- 455 005. Besök gärna www.adenovir.com.

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB med bas i Helsingborg. Adenovir Pharma har en patenterad teknologiplattform och utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling av en allvarlig ögoninfektion, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling. Upptäckter som ligger till grund för framtagandet av läkemedelskandidaten har publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery. Läkemedelskandidaten APD-209 har visat sig vara vältolererat och säker i
prekliniska studier och i klinisk fas I.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande privata inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.