Det svenska bolaget Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) som orsakas av adenovirus. Adenovir befinner sig just nu i fas II med sin nuvarande läkemedelskandidat ADP-209. EKC drabbar årligen ett mycket stort antal människor över hela världen och kan ge
upphov till synnedsättning och saknar idag effektiv behandling. Vinnova har nu tilldelat Adenovir ett bidrag om 600 000 kr för utvecklingen av en andra generationens läkemedel.

Forskningsbidrag gäller innovationen trisialinsyra (SA-3) som har samma indikation, men en annan kemisk utformning, än den nuvarande läkemedelskandidaten APD-209. Forskningen bakom trisialinsyra kommer från en forskargrupp vid Umeå universitet. Trisialinsyra verkar på samma sätt som ADP-209 genom att hindra adenoviruset att binda till
ögat och på så sätt förhindra infektion. Projektet kan utvecklas till en uppföljare till ADP-209 med en potentiellt bättre effekt och med ett starkare patentskydd. Ytterligare fördelar med trisialinsyra är att den förväntas vara enklare att
tillverka vilket skulle påverka tillverkningskostnaden positivt.

– Vi är mycket glada för bidraget från Vinnova, som ska användas till en förstudie på trisialinsyra. Om projektet faller väl ut har vi en mycket stark andra generationens läkemedelskandidat mot EKC. Det påverkar också värdet i bolaget positivt inför diskussion med kommande samarbetspartners, säger professor Mikael Elofsson, Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Om epidemiskt keratokonjunktivit (EKC):

Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen, med miljontals drabbade varje år. EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus och kan ge upphov till synnedsättning lång tid efter den akuta fasen. Såväl ögats hornhinna som bindhinna drabbas, och sjukdomen är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen men är vanligast i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av adenovirusorsakade ögoninfektioner. Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Patienterna blir oftast sjukskrivna. Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och arbetsplatser, varför samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Dellgren, projektledare Adenovir Pharma: bjorn.dellgren@adenovir.com eller telefon: 0707- 455 005. Besök gärna www.adenovir.com.

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB med bas i Helsingborg. Adenovir Pharma har en patenterad teknologiplattform och utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling av en allvarlig ögoninfektion, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling. Upptäckter som ligger till grund för framtagandet av läkemedelskandidaten har publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery. Läkemedelskandidaten APD-209 har visat sig vara vältolererat och säker i prekliniska studier och i klinisk fas I.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande privata inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.