Skip to content

Valberedning 2024

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 ta fram förslag till stämmoordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter, val av och arvode till bolagets revisor.

Valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Christian Ewe, utsedd av aktieägaren LMK Forward AB
  • Linus Wiebe, utsedd av aktieägaren Fåhraeus Start Up and Growth Fund AB
  • Katarina Berggren, utsedd av aktieägaren Grenspecialisten AB

Ledamöterna utser ordföranden mellan sig.