Skip to content

Valberedning 2022

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 ta fram förslag till stämmoordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter, val av och arvode till bolagets revisor.

Valberedningen inför årsstämman 2022 har utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Helena Arcombe, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar Skåne
  • Christian Ewe, utsedd av aktieägaren LMK Forward AB
  • Linnea Höglund, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
  • Katarina Berggren, utsedd av aktieägaren Grenspecialisten AB

Ledamöterna utser ordföranden mellan sig.