Skip to content

Valberedning 2020

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 ta fram förslag till stämmoordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter, val av och arvode till bolagets revisor.

Valberedningen inför årsstämman 2020 har utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Helena Arcombe, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar
  • Malin Ruijsenaars, utsedd av aktieägarna Grenspecialisten AB och LMK Forward AB
  • Clas Runnberg, utsedd att representera övriga aktieägare
  • Lena Mårtensson, utsedd att företräda Aqilions nätverk av rådgivare

Ledamöterna utser ordföranden mellan sig.