Skip to content

Valberedning 2019

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 ta fram förslag till stämmoordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter, val av och arvode till bolagets revisor.

Valberedningen inför årsstämman 2019 har utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Åke Fredriksson, ordförande i valberedningen, utsedd av aktieägaren Björn Parkander
  • Helena Arcombe, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar
  • Arvid Gierow, utsedd att representera övriga aktieägare
  • Lena Mårtensson, utsedd av PULS partners