Skip to content

Valberedning 2018

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 ta fram förslag till stämmoordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter, val av och arvode till bolagets revisor.

Valberedningen inför årsstämman 2018 har utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Dan Stenberg, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar
  • Åke Fredriksson, utsedd av aktieägaren Björn Parkander
  • Arvid Gierow, utsedd att representera övriga aktieägare
  • Lena Mårtensson, utsedd av PULS partners

Ledamöterna utser ordföranden mellan sig.