Skip to content

Utmärkta kliniska data för ny behandling av bakteriell vaginos

Det svenska bolaget Laccure AB har utvecklat en ny, revolutionerade behandling för förebyggande av bakteriell vaginos (BV). Behandlingen har en bevisat läkande effekt på 80 procent av patienterna redan efter en vaginaltablett. Produkten tilldelades nyligen en CE-märkning som medicinteknisk produkt i klass IIa. Uppskattningsvis lider 300 miljoner kvinnor världen över av obehandlad eller otillräckligt behandlad bakteriell vaginos, varför denna produkt har en mycket stor kommersiell potential på den receptfria marknaden.

Laccures receptfria vaginaltablett har prövats i randomiserade, kontrollerade kliniska multicenterstudier på 126 kvinnor i Sverige. Resultatet visar på en läkande effekt på 80 procent redan efter en (1) vaginaltablett. Med en god säkerhetsprofil och genom att tillgodose kvinnornas behov av en användarvänlig produkt, utgör Laccures produkt en betydande förbättring i behandlingen av BV. Dessutom kan användandet av denna produkt signifikant minska behovet av antibiotika och därigenom minska risken för antibiotikaresistens. Produkten bygger på en patentskyddad substans som frigör mjölksyra under en längre tid för att minska det förhöjda vaginala pH-värdet.

─ Att vi redan efter en tablett och en veckas behandling fick så stor läkande effekt överskred våra redan högt ställda förväntningar på denna produkt. Studieresultaten har bekräftats i två oberoende studier, vilket ledde fram till CE-märkningen, säger Jeanette Robertsson, VD på Laccure.

─ Eftersom det idag råder brist på effektiva och användarvänliga behandlingar som samtidigt minskar antalet återkommande infektioner av bakteriell vaginos, kommer denna produkt verkligen fylla ett stort medicinskt behov. Om vi hittar rätt marknadsföringspartner är det fullt möjligt att lansera produkten redan i början av 2013, säger Lennart Bruce, styrelseledamot i Laccure.

Fakta om bakteriell vaginos (BV)

BV är den vanligaste vaginala infektionen hos kvinnor i fertil ålder. Uppskattningsvis infekteras varje år mer än 300 miljoner kvinnor världen över. BV orsakas av en obalans i vaginalslemhinnans bakterieflora. Det förhöja pH-värdet hämmar den naturliga tillväxten av lactobaciller, med illaluktande flytningar som följd. Många kvinnor får flera återkommande infektioner. Idag saknas det effektiva och säkra behandlingar som även är användarvänliga. Många kvinnor upplever BV som besvärande och generande, vilket påverkar livskvaliteten negativt.

Om Laccure AB

Laccure bildades 2007 och är ett svenskt projektbolag inom P.U.L.S. AB. Den tidiga produktforskningen genomfördes vid Lunds universitet och universitetet i Gdansk, Polen. Den fortsatta utvecklingen och GMP-tillverkningen för kliniska prövningar, samt prekliniska och kliniska studier har genomförts i samarbete med ett antal företag inom kontraktsutveckling. Laccure är certifierade av TÜV.

För mer information, vänligen besök www.laccure.com och www.pulsinvest.se.

Kontaktinformation:
Lennart Bruce, +46 705 90 66 52
Jeanette Robertsson, +46 708 63 74 19, jeanette.robertsson@laccure.com

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, i första hand läkemedel.  Målet är att skapa attraktiva projekt för industrin att förvärva. Bolaget grundades 2002 och har hittills startat sju projektbolag, varav två framgångsrikt har avyttrats och ett avslutats. P.U.L.S. organisation består av en operativ ledning samt ett trettiotal partners med lång erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering inom life science. Affärsmodellen bygger på tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören. P.U.L.S. bidrar med kapital och driver den medicinska och affärsmässiga utvecklingen av projektbolagen.  P.U.L.S. har sitt huvudkontor i Helsingborg.