Skip to content

Tropheas kombinationsprodukt för lokalbehandling av hudatrofi går in i klinisk Fas 1

Det danska läkemedelsverket och etikkommittén för Region Själland har båda beviljat Trophea Development godkännande att starta den första kliniska studien, en Fas 1-studie, med en innovativ kombinationsprodukt mot hudatrofi. Den kliniska studien kommer att genomföras vid Själlands universitetssjukhus i Roskilde i Danmark.

Utvecklingsprogrammet har framskridit enligt plan. Tropheas kombinationsprodukt för lokalbehandling har utvecklats och tillverkats enligt Good Manufacturing Practice (GMP, god tillverkningssed), den prekliniska fasen har fullbordats och projektet går nu vidare in i klinisk fas. Projektet baseras på en innovativ kombination av två väldokumenterade och välstuderade substanser med olika verkningsmekanismer som båda tycks reversera hudatrofi.

Ett känt problem i samband med långvarig behandling med kortikosteroider är att patienter kan utveckla hudatrofi som en biverkan. Gruppen av innovatörer har visat att en kombination av två välkända substanser ökar bildningen av prokollagen i huden, vilket stimulerar regenereringen av den skadade atrofierade huden.

”En produkt som effektivt kan behandla hudatrofi är mycket efterfrågad då det inte finns några sådana behandlingar idag. Personer som riskerar att utveckla hudatrofi, och som kan bli hjälpta av denna nya behandling, kan vara patienter med psoriasis, atopisk dermatit och eksempatienter som exponerats för glukokortikoider under lång tid”, säger Jan Faergemann, innovatör och professor i dermatologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

”Jag är mycket glad att vårt utvecklingsprogram har nått denna milstolpe, som gör det möjligt för oss att starta bolagets första kliniska prövning med Tropheas kombinationsgel för lokalbehandling av hudatrofi”, säger Jeanette Robertsson, projektledare vid Trophea Development AB.

Om Trophea
Trophea är ett start-up bolag som utvecklar en innovativ behandling mot hudatrofi. Trophea AB och dotterbolaget Trophea Development AB grundades 2016. Företagen ingår i den svenska bolagsgruppen PULS (Partners for Development Investments in Life Sciences, P.U.L.S. AB) och är baserade i Helsingborg. För ytterligare information om Trophea och projektet, se www.tropheadevelopment.com.