Skip to content

PULS tar in 20 MSEK och stärker den finansiella basen

PULS – Sveriges ledande privata inkubator inom life science – stärker sin ekonomiska bas genom att ta in 20 MSEK genom en emission riktad till en internationell investerare. Emissionen kommer att användas till investeringar i PULS olika projektbolag. Tillskottet ger dessutom PULS uthållighet, vilket i praktiken möjliggör för PULS att avyttra bolagen i rätt fas för optimal avkastning för dess aktieägare.

– Detta ekonomiska tillskott ser vi som ett bevis på att PULS är en långsiktigt intressant investering, säger Pontus Ottosson, VD i PULS. Vi kan därmed fokusera på att ta in nya projekt och exitera befintliga projekt vid den tidpunkt som ger bäst avkastning.

– 2012 gick vi med vinst och delar för första gången ut aktieutdelning till våra aktieägare, vilket är mycket glädjande, fortsätter Pontus Ottosson. Bara det senaste halvåret har vi startat två nya projektbolag – båda inom onkologi – och vi har ständiga diskussioner om nya projekt som kan komma att utvecklas inom PULS. Tillsammans med våra kommande försäljningar och starka finansiärer har vi de bästa förutsättningarna att skapa långsiktig avkastning till våra aktieägare.

Fakta PULS: PULS har sedan starten 2002 tagit in riskkapital om 360 MSEK, startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS affärsidé går ut på att investera i tidiga life science– projekt som man driver som egna projektbolag inom PULS. PULS har sedan starten haft som mål att vara ett direktavkastande bolag som årligen genererar utdelning till aktieägarna. 2012 gick man för första gången med vinst och kan därför dela ut aktieutdelning till aktieägarna. Den största enskilda ägaren i PULS är Länsförsäkringar Skåne.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Ottosson, VD i PULS, tel: 042 38 74 18 eller besök www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande private inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.