Skip to content

PULS stärker partnerskapet

Vid PULS årsstämma den 29 maj presenterades ytterligare förstärkningar i PULS partnerskap. Följande personer har utsetts till partners från att tidigare varit associate partners: Anders Jeppsson, professor i thoraxkirurgi och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset; Göran Kvist, expert på kvalitetssäkring och kontroll samt s. k. Qualified Person samt Håkan Olsson, professor i onkologi och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Följande personer har utsetts till partners: Olle Isaksson, professor, läkare och f d prefekt vid Sahlgrenska akademien; Gudmundur Johannsson, professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Jan Törnell, professor och läkare, senast från en tjänst som Global Vice President Strategy & Oncology på Astra Zeneca. Nya associate partners är Lars Janson, civilingenjör i biomedicin och toxikologi och VD Scandinavian Regulatory Services AB samt Helena Strevens, överläkare och biträdande professor vid Lunds universitet.

– Vi är mycket glada över denna vitalisering av partnerskapet och att kunna presentera dessa namnkunniga personer som PULS partners. Vi har härmed ytterligare stärkt vår position som Sveriges ledande inkubator inom life science, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

– Sammansättningen av både akademiska och industriella kompetenser är styrkan i partnergruppen och kärnan i verksamheten. Det bevisas av våra framgångsrika bolagsförsäljningar, inte minst DuoCort som i höstas såldes för över en miljard SEK. Vi har också nyligen genomfört tre lyckosamma nyemissioner om totalt 22,2 MSEK vilket säger en hel del om vår attraktionskraft, fortsätter Pontus Ottosson.

PULS partnergrupp består nu av totalt 32 partners, varav 20 partners och 12 associate partners. Partners har en avgörande roll i att identifiera projektidéer som går att driva från idé till framgångsrik avyttring (exit).

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Ottosson, VD i PULS, tel: 042- 38 74 18 eller besök www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, i första hand läkemedel.  Målet är att skapa attraktiva projekt för industrin att förvärva. Bolaget grundades 2002 och har hittills startat sju projektbolag, varav två framgångsrikt har avyttrats och ett avslutats. P.U.L.S. organisation består av en operativ ledning samt ett trettiotal partners med lång erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering inom life science. Affärsmodellen bygger på tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören. P.U.L.S. bidrar med kapital och driver den medicinska och affärsmässiga utvecklingen av projektbolagen.  P.U.L.S. har sitt huvudkontor i Helsingborg.