Skip to content

PULS rekryterar Fredrik Lindgren som Chief Business Officer

Den 1 juli 2018 tillträder Fredrik Lindgren som Chief Business Officer, CBO, i PULS. I sin nya roll kommer Fredrik arbeta med den strategiska och operativa affärsutvecklingen av PULS portfölj samt bidra med stöd till utvecklingen av respektive projektbolag.

Närmast kommer Fredrik Lindgren från rollen som Senior Director, Head of Global Business Development, på LEO Pharma. Han har en gedigen erfarenhet från affärsutvecklingsprocesser genom flera tidigare roller på bland annat AstraZeneca och Umetrics AB. Fredrik har en doktorsexamen och en masterexamen inom kemi från Umeå universitet.

– Det är glädjande att välkomna Fredrik Lindgren till vårt team. PULS har som en del i bolagets strategi att stärka organisationen med stort fokus på affärsutveckling av vår projektportfölj. Vi är därför nu nöjda med att ha nyrekryteringen på plats vilket har varit en av våra målsättningar under våren. Fredriks breda industriella och internationella erfarenhet från affärsutveckling, partnerfinansierade projekt, uppköp och försäljning av större läkemedelsprojekt och produktportföljer kompletterar PULS-teamet på ett utmärkt sätt, säger Sarah Fredriksson, PULS VD.

PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.