Skip to content

PULS projektbolag Laccure avslutar samarbetet med Combe och fortsätter arbetet mot kommersialisering i egen regi

Combe har meddelat att de säger upp licensavtalet på grund av att bolaget har ändrat prioritering och strategi för sina utvecklingsprojekt. Laccure kommer att ta tillbaka produkten och driva det fortsatta arbetet mot kommersialisering med stöd från PULS-teamet.

Laccure har utifrån ett konkret medicinskt behov lyckats ta fram en innovativ- och receptfri produkt, Laccure® Vagitorium, som hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos. I maj 2017 tecknades ett exklusivt licensavtal med Combe Inc. Förutom ansvar för lansering och marknadsföring övertog Combe då också ansvaret för den fortsatta uppskalningen av produktionen.

Enligt överenskommelsen kommer nu alla rättigheter och utvecklingsresultat att snarast återföras till Laccure. Ledningen för Laccure kommer därefter att genomföra en utvärdering av de resultat som Combe har genererat och sedan fortsätta arbetet mot en kommersialisering.

– Att Combe har valt en annan strategi öppnar upp för nya möjligheter för oss. Laccure kan nu slutföra utvecklingen av produktionsprocessen i egen regi med stor nytta av de resultat som Combe hittills har genererat. PULS team kommer att ge Laccure det stöd som behövs i deras strävan att nå fram till kommersialisering av Laccure® Vagitorium, säger Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om Laccure
Laccure har utvecklat en ny receptfri och banbrytande kvinnohälsoprodukt. Produkten är framtagen för behandling av bakteriell vaginos (BV). Cirka 300 miljoner kvinnor i världen drabbas varje år av BV och infektionen är ett stort dolt hälsoproblem. Många kvinnor upplever BV som besvärande och generande, vilket påverkar de drabbade kvinnornas livskvalitet negativt.

Idag finns det ingen godkänd produkt som möter kraven på effekt och säkerhet samt kan doseras med låg frekvens och är användarvänlig. Laccure® Vagitorium avger mjölksyra och behöver bara administreras en gång för att behandla en BV-infektion och en gång i månaden för att förebygga återfall. Den initiala utvecklingen av företagets produkt genomfördes vid Lunds Universitet och Gdansks Medicinska Universitet i Polen. Laccure AB grundades 2007 och den operativa verksamheten är baserad i Helsingborg. www.laccure.com

Om PULS
PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.