Skip to content

PULS partner Jan Törnell ansluter till PULS management som Chief Medical Scientist

Jan Törnell är PULS partner sedan 2012 och har vidare varit projektledare för PULS projektbolag Oncorena. Han är även styrelseordförande i Glactone Pharma, också ett PULS projektbolag, och i LIDDS, ett tidigare PULS projektbolag, samt styrelseledamot i Diaprost och NeuroVive Pharmaceuticals. Jan har tidigare en internationell karriär inom AstraZeneca bland annat som globalt strategiansvarig för forskningsområdet onkologi & infektion och som professor på institutionen för Neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

– Vi är glada över att Jan har valt en än mer aktiv roll i PULS och att han nu blir en del av vårt management. Han kommer att ha ansvar för medicinska frågeställningar i utvärdering av nya projektmöjligheter från tidig forskning och framåt i utvecklingsprocessen. Jag är övertygad om att Jan med sin erfarenhet och expertis kommer att bli ett viktigt stöd i utvecklingen av PULS befintliga projektportfölj och inte minst till ledningen av PULS verksamhet framöver, säger PULS VD Sarah Fredriksson.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.