P.U.L.S. AB säljer hela sitt aktieinnehav om ca 860 000 aktier i LIDDS AB (publ) till Daniel Lifveredson, styrelseledamot och en av huvudägarna i LIDDS.

LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) grundades 2007 av forskare och entreprenörer inom PULS partnerskap och vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet. PULS affärsmodell går ut på att bilda projektbolag i tidig utvecklingsfas tillsammans med innovatörer och sedan driva bolagen tills dess att projektbolaget har nått proof of concept (konceptvalidering) i kliniska studier. Därefter avyttras projektbolaget och PULS återinvesterar i nya spännande tidiga projekt. Samtidigt som PULS månar om en stabil och kunnig ägarkonstellation framgent som säkerställer att tidigare projektbolag fortsätter att utvecklas positivt.

– LIDDS har nu nått en bra bit på vägen i kliniska studier och bolaget har även tecknat avtal som innefattar läkemedelsformulering inom ett antal olika behandlingsområden. Det är därför ett naturligt steg för PULS att avyttra sitt aktieinnehav och samtidigt möjliggöra för andra investerare att ta en aktivare roll, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS, och fortsätter:
– Självklart kommer vi att fortsätta följa LIDDS framöver då PULS senaste projektbolag, Belina, har ett nära samarbete med LIDDS kring läkemedelsformulering av en ny potentiell behandling av bröstcancer. Kapitalet kommer att återinvesteras tillsammans med vår erfarenhet och kunskap från LIDDS i nya tidiga projekt, helt enligt PULS affärsmodell.

Om LIDDS
LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, First North. Mer information om LIDDS finns på www.lidds.se.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2003 har PULS startat elva projektbolag, fem projekt har avyttrats varav två är börsintroducerade (AcuCort och LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.