Skip to content

PULS byter namn till AQILION AB

Idag byter bolaget Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science, P.U.L.S. AB namn till AQILION AB. Namnbytet markerar en ny fas i bolagets utveckling med en ny strategi och identitet. Beslutet togs formellt på en extra bolagsstämma i februari, och är nu registrerat. I och med namnbytet arbetas en ny grafisk profil fram som ska spegla Aqilions nya strategi och identitet samt modernisera och förtydliga bolagets marknadskommunikation.

Aqilion är ett svenskt life science bolag med fokus på läkemedelsprojekt med potential att förbättra livskvaliteten för patienten samt skapa värde för hälso- och sjukvården och samhället. Aqilion söker opportunistiskt efter idéer som baseras på gedigen forskning med en tydlig underliggande biologisk rational, klinisk relevans och patientnytta. Bolaget identifierar unika läkemedelsprojekt i tidig fas och utvecklar dem till klinisk fas med syfte att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Aqilion tillför kapital och ett erfaret team som tillsammans med specialister och innovatörer skräddarsyr projektorganisationen för varje specifikt projekt.

Namnet Aqilion är sprunget ur ordet Aquila, det latinska namnet på fågelsläktet som bland annat omfattar örnar. Bolagets namn symboliserar en klarsynt och smidig organisation som med precision och en örns skarpsynta perspektiv kan hitta de tidiga life science projekt som passar just Aqilions affärsmodell. Aquila är också namnet på en stjärnkonstellation som är synlig på det norra halvklotet. Den nordiska konstellationen speglar potentialen i ett nära samarbete i nätverk.

”Vi har stora ambitioner och vill agera både lokalt och globalt. För att lyckas är ett starkt och tydligt varumärke ett måste. Vi vill även markera en ny fas i bolagets utveckling och strategi med ett namnbyte. Det känns därför bra att vi har landat i namnet Aqilion som är unikt och vars ursprung reflekterar vilka vi är och vill vara säger Sarah Fredriksson, VD, AQILION AB.

Mer information finns på den nya webbplatsen www.www.aqilion.com som lanseras idag.

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.www.aqilion.com.