Skip to content

Professor Robert JM Brummer är ny partner i PULS

PULS utökar partnerskapet med Robert JM Brummer, medicine doktor och professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet där han också är vice rektor.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Robert JM Brummer som ny partner i PULS. Robert Brummer har en stark förankring i universitets- och forskarkretsar inom ett område där PULS önskar bli starkare. Vi ser fram emot samarbetet och möjligheten att ta del av hans kompetens och gedigna kontaktnät i internationella grupperingar inom vetenskapskretsarna och den aktuella forskningen i områdena mage/tarm och näringsvetenskap, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Robert JM Brummer (född 1957) är professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet med bland annat ansvar för “Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Center”. Han har varit dekan för Fakulteten för Medicin och Hälsa under åren 2010 till 2016, och är sedan 2016 vice rektor med ansvar för internationalisering, externa relationer och innovation. Hans engagemang och intresse rör främst vetenskapen kring födo- och näringsämnen samt innovation kopplat till nutrition. Han har bred och robust erfarenhet från forskningsområdet från olika positioner i Sverige och internationellt bland annat från Nederländerna. Idag representerar han Örebro universitet i ett antal nationella och internationella organisationer samt är styrelseordförande för Örebro University Holding AB.

Om PULS partners
PULS affärsmodell går ut på att partners behövs för att göra punktinsatser i PULS och projektbolagen. På så sätt kan PULS partners kompetenser utnyttjas i den omfattning och vid de tidpunkter som de bäst behövs.

PULS partners består av ett fyrtiotal personer som representerar hela processen från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av PULS partners har en förankring i universitets- och forskarvärlden och hälften från läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier utgör grunden för nya projektbolag. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa forskare. Läs gärna mer om PULS partners på hemsidan.

För mer information
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.