Skip to content

Positiva resultat i fas I för läkemedel mot ögoninfektion

Adenovir Pharma AB har nyligen genomfört en klinisk fas I-studie med sitt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). EKC orsakas av adenovirus och drabbar årligen ett mycket stort antal människor över hela världen. Idag finns inte någon effektiv behandling av sjukdomen. Studien omfattade totalt 48 friska frivilliga: 24 personer i Part A, singeldos, och 24 personer i Part B, multipeldos och visade att Adenovir Pharmas läkemedelsbehandling ”APD -209” tolererades väl och bedöms som säker.

Varje år drabbas miljontals människor världen över av EKC, och det finns idag inga effektiva antivirala behandlingar att tillgå. Även i Sverige förekommer EKC som sporadiska fall under hela året. Under vinterhalvåret rapporteras ofta ökande antal fall från de svenska ögonsjukhusen. Adenovir Pharma utvecklar ett topikalt läkemedel för behandling av EKC. Efter de positiva fas I-resultaten, planerar Adenovir Pharma nu att göra en fas 2-studie i Europa.

–  Det är en viktig fas i projektets utveckling att ha genomfört en första klinisk prövning i människa. Resultaten visar att APD-209 är säker och vältolererad, vilket ligger i linje med förväntningarna efter genomförda prekliniska studier. Nu planerar vi en fas2-prövning för patienter med EKC och letar aktivt efter tänkbara prövare i Europa, säger Björn Dellgren, projektledare för Adenovir Pharma.

–  Projektet har utvecklats väl och med genomförandet av fas 1-prövning har vi nått ännu en viktig milstolpe som visar att kvaliteten i projektets genomförande är hög, säger Pontus Ottosson, VD i P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences), som är en av de större finansiärerna i Adenovir Pharma.

–  Med Adenovir Pharma kan PULS lyfta fram ännu ett projektbolag som utvecklar en behandling som har potential att lösa ett stort medicinskt behov, fortsätter Pontus Ottosson.

De största finansiärerna bakom bolaget är P.U.L.S. AB, BWG Holding, Länsförsäkringar Skåne,Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelsesamt Augmenta.

Om epidemiskt keratokonjunktivit (EKC):

EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus. Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen. Varje år drabbas miljontals människor och är vanligast i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och arbetsplatser, varför samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Dellgren, projektledare Adenovir Pharma: bjorn.dellgren@adenovir.com eller telefon: 0707- 455 005. Besök gärna www.adenovir.com.

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB med bas i Helsingborg. Adenovir Pharma har en patenterad teknologiplattform och utvecklar antivirala läkemedel för behandling av vissa ögoninfektioner. Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling. Upptäckter som ligger till grund för framtagandet av läkemedelskandidaten har publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, i första hand läkemedel.  Målet är att skapa attraktiva projekt för industrin att förvärva. Bolaget grundades 2002 och har hittills startat sju projektbolag, varav två framgångsrikt har avyttrats och ett avslutats. P.U.L.S. organisation består av en operativ ledning samt ett trettiotal partners med lång erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering inom life science. Affärsmodellen bygger på tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören. P.U.L.S. bidrar med kapital och driver den medicinska och affärsmässiga utvecklingen av projektbolagen.  P.U.L.S. har sitt huvudkontor i Helsingborg.