Skip to content

Oncorena tillförs 14,5 miljoner kronor för att förbereda inför klinisk studie i avancerad njurcancer

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom en emission har tillförts kapital för att bygga sin organisation och resurser för att förbereda för klinisk utveckling med en patientstudie med en ny behandlingsform för avancerad njurcancer. Kapitalet tillfördes av Oncorenas största aktieägare P.U.L.S. AB och HealthCap och av andra tidigare aktieägare. Dessutom har ett antal nya investerare gjort betydande investeringar.

Det nya kapitalet kommer att användas för att bygga bolagets organisation och resurser och för alla de aktiviteter som krävs i förberedelsen för den kliniska studien. I den fas I-IIa-studie som kommer att genomföras med patienter med avancerad njurcancer i dialys kommer patienterna att behandlas med Oncorenas potentiella läkemedel orellanin. Orellanin är en substans som tas upp specifikt av njurcancerceller och njurceller, prekliniska experimentella studier har visat mycket lovande resultat.

– Det nya kapitalet ger ett viktigt tillskott som möjliggör nödvändiga steg på vägen mot att utveckla orellanin till en ny behandling för patienter med avancerad njurcancer. Det medicinska behovet är stort för dessa patienter, då det inte finns någon effektiv behandling med god tolererbarhet tillgänglig idag, säger Lars Grundemar, VD för Oncorena.

– Det kommer att bli ett strategiskt viktigt steg för Oncorena när den kliniska patientstudien med denna innovativa substansen orellanin kan starta. Jag är glad att se att de största befintliga aktieägarna och nya investerare visar så stort förtroende för Oncorena, säger Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande i Oncorena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lars Grundemar, VD, Oncorena Holding AB, lars.grundemar@oncorena.com,
telefon 076 209 5518
Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande, Oncorena Holding AB, bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, telefon 070 746 0000

Om njurcancer
Cirka 1 av 10 000 drabbas varje år av njurcancer. 80% av patienterna är mellan 40 och 69 år vid insjuknandet (medianålder 63 år). Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr ställs diagnosen ofta först sedan tumören spridit sig till andra organ. Prognosen är då betydligt sämre och vissa grupper har endast en medianöverlevnad på cirka 1,5 år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av läkemedel med ofta svåra biverkningar och vanliga cellgifter har endast en begränsad effekt. Det finns därför ett stort behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena utvecklar en helt ny och potentiellt revolutionerade behandling för patienter med spridd njurcancer. Behandlingen bygger på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Vinnova och GU Ventures. Sedan 2013 är Oncorena ett av P.U.L.S. AB:s portföljbolag och sedan 2016 också ett av HealthCaps portföljbolag. För mer information besök gärna www.oncorena.com.

Om orellanin
Substansen orellanin kommer ursprungligen från en svamp och har oavsiktligt ätits av ett antal människor. De kliniska effekterna är väl dokumenterade och är begränsade till njurarna. Då målgruppen för behandlingen är patienter med spridd njurcancer som är i dialys antas biverkningsprofilen vara förhållandevis mild. Experimentella studier tyder på att effekten kan vara dramatiskt positiv.

Om PULS
PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett (Laccure). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Om HealthCap
HealthCap är ett europeiskt riskkapitalbolag som investerar fokuserat och globalt inom life science-området. Investeringsstrategin fokuserar på sjukdomar stora ouppfyllda medicinska behov och banbrytande behandlingar med potential att förändra medicinsk praxis och livet för de patienter som lider av dessa sjukdomar. HealthCap grundades 1996 och har bidragit med mer än en miljard Euro i kapital och stöttat och byggt upp över 100 bolag, börsnoterat mer än 40 bolag och genomfört åtskilliga försäljningar. Genom åren har HealthCap-bolag utvecklat mer är 20 läkemedelsprodukter fram till marknadsgodkännande. Många av dessa är banbrytande produkter som hjälper patienter med livshotande sjukdomar. www.healthcap.eu.